Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

V nadaljevanju podajam vprašanje glede modernizacije LC 024611 Vitna vas - Dramlja. V letu 2022 in 2023 se je obnavljala trasa vodovoda in gradilo se je optično omrežje. Cesta se je pri teh delih zelo uničila. Že v lanskem letu sem postavila vprašanje, kdaj bo prišlo do sanacije te ceste. Dobila sem odgovor, da se naj bi to izvedlo proti koncu letošnjega leta, ker naj bi se projekt končal konec oktobra 2023 in da potem se bo pristopilo k sanaciji. Kot sem slišala, se cesta ne bo preplastila v celoti, ampak naj bi se samo sanirala v delu, kjer je več kot 1/3 cestišča poškodovanega. To se mi zdi nesmiselno. Prosim Občino, da na izvajalca projekta apelira, da se cesta v celoti preplasti. Prosim, da se poda tudi terminski plan izvedbe le tega, saj me krajani vsakodnevno kličejo in sprašujejo, kdaj bo cesta sanirana.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Cesta se je sanirala, da se je zagotovila normalna prevoznost. Na najbolj nujnih predelih se je saniralo celotno cestišče, saj smo lahko takšne sanacije utemeljili pri ministrstvu kot nujno potrebne.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI