Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Glede na to, da je v proračunu občine Brežice zadosti denarja, ki ni porabljen, dajem pobudo, da se renovira projekt izgradnje vrtca pri OŠ Globoko. 5,5 oddelkov je edinih, ki nimajo svojih prostorov, kar je nedopustno. Z izgradnjo primernih prostorov ob šoli, za vrtce, bi šoli sprostili prostore, in bi s samo manjšimi dozidavami šole uredili pogoje za OŠ, ki je nedavno tudi energijsko sanirana. Prepričani smo, da bi občina Brežice z lastnimi sredstvi lahko uredila prostorske pogoje za predšolsko vzgojo v Globokem.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se zaveda prostorske stiske OŠ Globoko, še posebej težav pri organizaciji predšolske vzgoje. Vrtec pri OŠ Globoko je v prostorih šole in bližnjega prosvetnega doma, kjer Občina Brežice zagotavlja normalne pogoje za delovanje v navedenem objektu.

Občinski svet občine Brežice je v preteklosti sprejel vrstni red investicij v osnovnošolski in vzgojno varstveni prostor in odločil, da se izvedejo investicije na OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče in OŠ Globoko po navedenem vrstnem redu. Občina Brežice je izvedla gradnjo OŠ Cerklje ob Krki v celoti, na OŠ Artiče je izvedena prva faza – gradnja vrtca, gradnja šole pa čaka na uskladitev proračunskih sredstev in gradnjo.

Za OŠ Globoko smo izdelali pregled normativov, ki pripadajo šoli za normalno izvajanje programa. Pri tem je potrebno urediti ustrezne šolske prostore, ustrezne prostore za vrtec in vsekakor skupne prostore, ki so na robu uporabnosti – kuhinja, jedilnica, pralnica … Vsekakor pa bo gradnja zahtevala celovito prenovo šolskega objekta in dozidavo, ki bo izpolnila normativne zahteve.

S projektiranjem OŠ Globoko se bo pričelo, ko se bo na OŠ Artiče začelo z gradnjo šolskega objekta, kar je velik zalogaj za občinski proračun. Predlagano parcialno reševanje ni ustrezna rešitev, saj je potrebno objekt obravnavati kot celoto (ogrevanje, instalacije, povezave,...).

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA