Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda v imenu stranke ROK po sklicu izredne seje občinskega sveta ali uvrstitvi točke na dnevni red naslednje seje občinskega sveta občine Brežice. Pobuda se nanaša na aktualno problematiko premoženjske kriminalitete, katera se intenzivira v zadnjem obdobju na področju Krajevnih skupnosti Cerklje ob Krki in Krška vas. Zabeleženo je povečano število vlomov, kraj in vandalizma v stanovanjske objekte, počitniške objekte, kleti in avtomobile v Pošteni vasi, Vrhovski vasi na Vinjem vrhu, Stojanskem vrhu in Skopicah

Odgovor na pobudo/vprašanje

Policijsko postajo Brežice bomo obvestili o podani pobudi in uvrstitvi točke vezane na problematiko premoženjske kriminalitete v naši občini na eno od naslednjih sej.

Lavra Kreačič
Kabinet župana

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Fredi Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV