Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imam vprašanje glede izgradnje kanalizacije na Bizeljskem. Se morda vsaj približno ve, kdaj bi lahko do tega prišlo? Že večkrat so bile dane pobude, da bi se nekaj v tej smeri naredilo, vendar do danes še nismo prejeli nekega okvirnega načrta, kdaj bi bila lahko zadeva realizirana. Prosim za informacijo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Pri novelaciji operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice je upoštevana tudi aglomeracija za območje Bizeljskega. V NRP so trenutno kanaizacijski sistemi v Krški vasi, Artičah in Cerkljah ob Krki.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI