Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Predlagamo, da se preuči smotrnost vlaganja v pločnike v občini Brežice in postavi strategija glede tega. Predlog je, da povsod kjer je to le možno vlagamo sredstva v utrditev in razširitev bankin in ustrezno označbo dela, ki je namenjen kolesarjem oziroma pešcem, pločniki pa se opustijo povsod kjer je to možno. Prosimo, da odgovorni oddelek občine tudi pripravi izračun in predstavi stroške vlaganj v pločnik in razširitev cestišča.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Površine za pešce in kolesarje, kot tudi bankine so del cestnega telesa ter v zvezi s tem obstajajo tudi predpisi kako jih je potrebno izvesti. Za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti je potrebno zakonodajo s tega področja upoštevati. Infrastruktura za šibkejše udeležence je tudi del trajnostne mobilnosti, ki ji je Občina, država in Evropa naklonjena ter se k njej pristopa med drugim zaradi zaščite in varnosti vseh udeležencev v prometu ter pozitivnega vpliva na globalno segrevanje. Izvedba take infrastrukture ob različnih cestah je različno upravičena in smiselna, saj ni enako v mestu ali na vasi (obremenjenost ceste, frekvenca pešcev, šolski okoliši). Pobuda, kot ste jo predlagali, je nesprejemljiva. Kar se stroškov gradnje tiče, pa velja, da je pri vsakem projektu malo drugače, saj je gradnja odvisna tudi od morebitnega prilagajanja infrastrukturnih vodov ter vzporedno potrebnih objektov (podporni zidovi, oporni zidovi, ograje, geomehanske lastnosti...). Opozoriti je potrebno še na vidik zagotavljanja šolskih prevozov na nevarnih odsekih šolskih poti, kar mora Občina zagotavljati, do primerne ureditve le - teh. Če bi bila kultura in zavest voznikov višja oziroma primerna, bi bila problematika varnosti pešcev veliko manjša.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Nataša Sagernik


Stranka:

GIBANJE SVOBODA