Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim za informacijo, kakšna je časovnica izgradnje manjkajoče kanalizacije na Čatežu (projekt, izvedba). Nekateri krajani bi želeli urediti dvorišča in bi želeli vedeti potek trase, da ne bi bilo potrebno pozneje rušiti zgrajeno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ker Komunala Brežice, ki je izvajala projektiranje projekta nima več zaposlenega projektanta, se je sklenila nova pogodba z novim projektantom. Predvideva se pridobitev gradbenega dovoljenja do konca leta za najmanj 1. fazo (zgornji del naselja - Čateška ulica, Razlagov breg) odvisno od uspeha pri pridobivanju služnosti.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Alojz Škrabl


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA