Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. V proračunu sem videl, da so namenjena sredstva za odkup parcel v romskem naselju, kar me veseli, saj kaže na to, da se zadeve vendarle premikajo na tem področju. Opozoril bi na stvari, ki jih zamujamo, npr. za zaposlovanje Romov preko javnih del država sofinancira 95%, kar je več kot za ne Rome. Kolikor vem, tu nimamo nič narejenega. Obstajal je razpis, ki je žal že mimo, na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj – sredstva za osnovno komunalno opremljanje romskih naselij. Tega smo zamudili, a treba je spremljati te razpise, saj bo sigurno še kak. V preteklem tednu je bila okrogla miza, kjer je predstavnica ministrstva za pravosodje, predstavila alternativno izvajanje prestajanja kazni in da nekatera podjetja nudijo tudi to za Rome. Na primeru Brežic je izpostavila kot pozitiven primer Dom upokojencev, medtem ko Komunala, ki se rada pohvali, da je družbeno odgovorno podjetje, ni bila zainteresirana za to. Moramo poskusiti izkoristiti čim več možnosti za integracijo, če želimo, da situacijo izboljšamo. Za to področje je bila zadolžena Vesna Kržan, od kar je odšla, kolikor vem, še nimamo nadomestne osebe in bi predlagal, da se le-to čimprej imenuje.
2. Julija 2022 je ta občinski svet sprejel Strategijo reševanja romske problematike in v 6-ih mesecih od sprejetja, bi morala občina pripraviti akcijski načrt. Kolikor vem, je še ni. Tako se zamuja 11 mesecev. Dajem pobudo, da se akcijski načrt pripravi čimprej, fajn bi bilo, da bi zamudili manj kot eno leto.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Kar se tiče romskega naselja je potrebno vedeti, da se mi ne moremo prijaviti na razpis, dokler ne bodo urejena lastništva. Smo pa v proračun dali, da bomo lahko začeli odkupovati deleže zemljišč od lastnikov. To je potrebno najprej urediti. Naslednji korak je, da se z Romi naredi pogodba na Centru za socialno delo, kar smo se že pogovarjali, da bodo lahko oni odkupili te parcele in postali lastniki ter si urejali svoje stvari. Trudimo se, a do letošnjega leta je dalo 75% lastnikov soglasje, da so pripravljeni prodati, kar je korak naprej. Velik problem imamo z Romi, ne samo v pozitivnem smislu, kot si jih ti opozarjal. Težava je predvsem s krajami. V preteklem tednu je bilo ogromno kraj in v Gadovi peči naj bi se celo pripravljali na ustanovitev vaških straž, ker se nič ne premika. Tako bodo sami začeli varovati svoje premoženje. Tudi zaradi nasilja na Veliki Dolini smo zaposlili dodatnega spremljevalca, ki je v skladu s strategijo. Spremljevalka pomaga na šoli delati s to družino. V Cerkljah ga imamo tudi že zaposlenega. Moram reči, da so pozitivne stvari, a bi si želel sodelovanja tudi iz druge strani. Glede načrta nam je sodelavka, ki bi to morala narediti, pobegnila. Imamo zdaj Barbaro Hercigonja, ki smo jo imenovali namesto nje in upam, da bo naredila to stvar, da gredo te stvari naprej.

Hudo me žalosti, da država oz. parlament ni sprejel predlog zakona, da se otroški dodatek ne deli več tako kot sedaj, ker žal tisti otroški dodatek starši porabljajo za marsikaj. Otrok ne pošiljajo v šolo. Naša želja je bila, da bi jih poskušali čim bolj asimilirati v okolje, kar pa iz njihove strani gre zelo težko. Mislim, da je tu veliko dela tako na eni kot na drugi strani. A občina dela na tem, da bi se stvari čimprej izboljšale.

Odgovor ODDGKR: Na področju romske tematike deluje Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice (v nadaljevanju: Komisija), katere predsednik je g. Bogdan Palovšnik in v sestavi devetih članov. Komisija je bila z zadnjim imenovanim članom, tj. Ivan Kostevc v celoti popolnjena 19. 12. 2023, ko je aktivno pričela s srečanji.

Podporne naloge za Komisijo znotraj občinske uprave je do avgusta 2023 opravljala Vesna Kržan, sedaj jih opravlja Barbara Hercigonja Milošević. Kljub temu, da je v septembru 2023 prišlo do menjave osebe, ki je zadolžena za podporne naloge, so se te tekom leta vseeno izvajale, o čemer smo poročali tudi v letnem poročilu Vlade RS o položaju romske skupnosti kot tudi Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice.

Na podlagi sprejete Strategije je bil sprejet akcijski načrt in sicer na 3. seji Komisije, ki je zasedala 17. 1. 2024. Občina Brežice pa je tudi podpisnica Kataloga nalog, ki jih je potrebno izvajati na območjih z naseljeno romsko populacijo. Gre za katalog nalog, ki presega naloge, opredeljene v Strategiji in dodatno določa področja in delovanje. Kljub temu, so le-te vključene v akcijski načrt.

Dodatno se izvajajo aktivnosti za participacijo romske populacije, kar bo predstavljeno ob predstavitvi nalog na področju romske tematike tudi občinskemu svetu.

Naj izpostavimo, da se je v prvem mesecu l. 2024 že zasnoval akcijski načrt dela, datum ogleda romskega naselja (7. 2. 2024) na katerem bodo Romi izpostavi potrebe skupnosti, dogovorili smo aktivnosti ob mednarodnem dnevu Romov, sodelovanje s šolami, ki imajo vključene romske otroke, Centrom za socialno delo, organizacijo čistilne akcije »Očistimo bivalno okolje«, ki jo bodo izvedli Romi sami, v sodelovanju s Komunalo Brežice, le-tej bo sledila deratizacija, pridobitev predlaganih izobraževanj, ki jih bo izvajal ZD Brežice in številne druge aktivnosti, poteka tudi krajši program vrtca za Romske otroke na OŠ Cerklje ob Krki, kjer vključujejo tudi delavce romskega porekla, da opravljajo družbeno koristna dela, sofinanciramo javno delo za delo z romskimi družinami / otroci, itd.

V Komisiji delujejo predstavniki, ki si želijo proaktivno delo na področju delovanja, predvsem pa sodelovanja z Romi in ostalimi vključenimi, ki so ključni akterji, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, pa tudi na vseh ostalih področjih, ki so opredeljeni v Strategiji.

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA