Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Dajem pobudo, da bi se enkrat resno lotili šolskega okoliša občine Brežice in ugotovili ali resnično otroci, ki ne gravitirajo, niti ne položajno, niti kakor koli drugače, res potrebujejo vzgojno izobraževalno razvijanje v samem centru Brežic ali mogoče imamo neke priložnosti tudi kje drugje in da se malce, tako kot smo naredili z vrtci, prerazporedi tudi otroke. Stroka kaže in vse evropske države, ki so najbolj razvite, imajo šole do maksimalno 500 otrok. Če preberete Belo knjigo z nastankom devetletke iz leta 1996, je to bila osnovna agenda Slovenije in smo takrat tudi vzdržali in na osnovi tega tudi odgovarjamo zakaj na osnovi tega v Sloveniji ohranjamo takšne šole kot so. Vidi se, da je to neizmeren kapital razvoja tako kraja kot tudi posameznikov, ki rastejo v varnem in spodbudnem okolju, ne glede na to, ali je to učno ali pa sicer drugo. Vredno bi bilo stroko poslušati in tudi malce pogledat ali šolski okoliši, ki jih mi imamo, odgovarjajo na ravno na to, o čemer sem govorila.
2. Glede na to, da smo informirani o določenih nelogičnih dogajanjih v nekaterih javnih zavodih občine Brežice, o čemer smo opozorili tudi že gospoda župana, kjer se dogajajo po neuradnih informacijah nepotizmi in konflikti interesov. Povemo, da smo o tem obvestili tudi KPK. Hkrati pa sprašujemo župana, če je že uvedel kakršen koli postopek poizvedovanja. Mi nekako ocenjujemo, da bi v 14-ih dneh pričakovali tudi odgovor. Ne bomo govorili o konkretnih primerih zaradi tega, ker govorim o tem, da smo prejeli posredne informacije, ki jih morajo tisti organi, ki so za to, tudi preveriti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Šolske okoliše bo potrebno dobro proučiti, vemo pa da ko boste prišli do konkretnih imen pa bomo imeli velike probleme. Vemo, da te šolske okoliše največ kršijo ljudje, ki so politično zelo visoko oz. ki so bili celo tudi svetniki. Tu je potrebno povedati tudi, da s 1. aprilom v Brežicah nastopi nova ravnateljica. Največji problem kršenja šolskih okolišev je prav šola Brežice in mislim, da bomo skupaj z njo morali tu kar precej narediti. Predvsem ravnatelji so tisti, ki imajo škarje in platno, saj si dajejo soglasje en drugim, zato se bo potrebno z njimi pogovoriti. Se pa zavedam, da bo največji problem v Brežicah, mogoče tudi Cerklje ob Krki.

Odgovor ODDGKR:

Ob začetku leta, tj. pred potekom vpisa v osnovne šole posredujemo javnim zavodom povezavo do zakonske ureditve, s katero država obvezuje vse javne zavode, šole, glede postopka vpisa, tj. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Vir: Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (pisrs.si) )

Posebej opozarjamo na vpise otrok izven šolskega okoliša (to smo storili tudi letošnje leto) in prosimo, da pri tem medsebojno sodelujejo s šolami primarnega šolskega okoliša, ter da vpise otrok iz drugega šolskega okoliša obravnavajo dolgoročno, ne zgolj glede na proste kapacitete aktualnega šolskega leta.

Zbrali smo podatke o otrokih, ki so v šole vključeni iz drugih šolskih okolišev in sicer za šolsko leto 2023/24 in sledijo.

Učenci, ki prihajajo iz drugih šolskih okolišev (gre za otroke, ki so razporejeni v vse razrede, sama soglasja prepisov pa so, kot navedeno zgoraj v domeni ravnateljev):

OŠ Artiče: 37
OŠ Bizeljsko: 3
OŠ Brežice: 93
OŠ Cerklje: 8
OŠ Dobova: 2
OŠ Globoko: 42
OŠ Pišece: 1
OŠ Velika Dolina: 5

Šole med sabo dogovarjajo prehode otrok, ob enem pa se strokovni delavci srečujejo tudi z ogromnimi pritiski in odločnostjo staršev, da so pripravljeni otroke tudi prepisati ter za ta namen urediti naslove bivališč, da bi jih vključili v izbrano šolo določenega šolskega okoliša.

2. Dokler zadeve ne preverimo, bomo težko govorili o nepotizmu in o takih stvareh, saj gre tu za evropski projekt, kjer se prijavljajo na drugačni način. Tu ni isti problem, ko je na državnem nivoju, ko minister pripravi razpis za svoje prijatelje, ampak je skupina ljudi pripravila skupni projekt na evropska sredstva in so tudi ta evropska sredstva pripeljali v občino Brežice. Bomo pa preverili ali je lahko tudi kaj dvomov o tem. Konec koncev, tudi firma, če se prijavi na evropski projekt, za svoje podjetje, ne verjamem, da pripravlja razpis za konkurenčno podjetje. Bomo zadevo preverili

Matejka Gerjevič
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA