Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Na prejšnji seji smo svetniki Svobode postavili vprašanje, zakaj občina ni prijavila višjih intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah v avgustu. Še vedno nas torej zanimajo zgolj intervencijska sredstva. Dodatno pa nadaljujemo vprašanje – pridobivanje in črpanje sredstev za sanacijo po avgustovskih poplavah, ki se nanašajo na škodo na kmetijskih zemljiščih, gozdovih, stavbah, gradbenih-inženirskih objektih, državnih cestah, gozdnih cestah in vodotokih. Namreč, iz uradnih podatkov, na podlagi pregleda poročil za sanacijo infrastrukture, namreč izhaja, da je Občina Brežice za vsa področja zahtevala financiranje iz strani proračuna v višini 506.780 EUR, Občina Sevnica v višini 539.068 EUR, kar je celo več kot Brežice, medtem ko je Krško zaprosilo za kar 1.214.039 EUR. Ko primerjamo te zneske, tako za stroške intervencije kot tudi za stroške za sanacijo po poplavah nam ni jasno, kako je mogoče, da je Občina Brežice prijavila tako nizek znesek.
2. Prostori Mestne hiše, v prejšnjem TIC-u naj bi se že oktobra odprla mestna galerija Brežice. Tudi sama sem bila tam in sodelovala pri razgovorih in pogovorih. Žal še danes ni odprla svojih vrat. Izdelki so izginili iz nje, dobesedno čez noč in bi se morali preseliti nekam drugam. Izvedeli smo tudi v kakšnem obsegu so tam kjer so. Galerije pa še danes brežiški umetniki nimajo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Kar se tiče prijave, mi smo prijavili realne stroške. Za druge ne vem kaj so prijavili, ali so imeli več škode kot mi. Nismo pa prijavljali tako kot drugi, za katere smo brali v določenih časopisih, da so prijavljali cigarete, pijačo… Mi smo prijavljali tisto, kar je v skladu z zakonom. Res pa je, da mi nismo imeli veliko škode na javni infrastrukturi. Tudi takrat, ko je bila toča, neurje, ko je v Krškem toča uničila javne stavbe, pri nas tega ni bilo. Plazov tudi nismo imeli. Mogoče smo res bili preveč pošteni in prijavili le realne stroške. Prepričan sem, da smo prijavili vse. Kar se pa škode tiče na kmetijstvu smo vse vnesli v Ajdo, tudi kar se stavb tiče. Odvisno je tudi od vlade, koliko bo tem ljudem odškodnine namenila. Škodo smo vso prijavili. Mogoče se nam zdi sporno, ker nam ni Zavod za šport poslal račun za 2.000 EUR, če bi nam ga, bi ga prijavili. Tudi, če smo za Nizozemce dali kot občina 2.000 EUR pomoči, to je bila solidarnost, ni bila škoda.

Kabinet župana

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Mojca Florjanič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA