Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zavedamo se potreb naših vaščanov, zlasti tistih, ki živijo stran od glavnih cest. Zaradi pomanjkanja ustrezne razsvetljave se počutijo manj varne in omejene v svojih aktivnostih, še posebej v večernih urah. Zato predlagam ,da se v sklopu lokalnih prizadevanj za izboljšanje življenjskih pogojev razmisli o namestitvi dodatne razsvetljave na manj osvetljenih območjih, Dečno selo, Bojsno, Mali vrh, Piršenbreg, Globoko.....

Odgovor na pobudo/vprašanje

Prioriteta občine je obnova obstoječe javne razsvetljave, ki je na določenih odsekih že precej stara in energetsko potratna. Upoštevati je potrebno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja glede letne porabe električne energije na prebivalca občine. Tudi v proračunu občine ni predvidenih sredstev za širitev omrežja javne razsvetljave, temveč obnovo obstoječe. V zadnjih letih prakticiramo postavitev solarnih svetilk na odsekih kjer ni možen priključek na elektro energetsko omrežje oz. bi bili stroški priključitve previsoki.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Štefanija Kržan


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI