Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo, ki je prišla s strani Odbora za urbanizem. Pogovarjali smo se o problemu parkiranja v Brežicah. V proračunu 2024 in 2025 so sredstva za garažno hišo – 25.000€. Stališče odbora je, da bi bilo dobro, da bi te stvari pospešili, ker je nujno potrebno najti rešitev za trenutno stanje parkiranja v Brežicah in za zaposlene in za ostale goste. Pobuda našega odbora gre tako v smeri, da bi se te stvari pospešile in da pridemo do rešitve tega problema.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
V proračunu imamo sredstva predvsem za idejno rešitev kakšna naj bi garažna hiša bila in kje naj bi bila. Kasneje pa se bomo morali odločiti v tem občinskem svetu, ali jo bomo gradili na lastne stroške ali v javno – zasebnem partnerstvu,

Urška Klenovšek
Oddelek za prostor

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK