Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imamo težave s podizvajalcem za Telekom, podjetjem Gravex, ki trenutno koplje za omrežje Telekoma, to je od lokacije Koritno, Velika Dolina in vse do Nove vasi. Problem je, da izvedba del, s katero je občina soglašala z lokacijo in traso, se ob cesti, na bankini, izkop in zasip vrši z zemljo. Kar pa ni v redu, saj bodo čez čas nastale jame. Poseben problem je jarek proti Koritnem in samo Koritno. Tu bi bil potreben nadzor nad njihovim delom.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Naše službe bodo šle pogledat zadevo na teren. Najboljše je, da greste skupaj in da boste videli, kaj se da narediti. Če je res nestrokovno, bomo izvajalce obvestili. Zadevo bomo pregledali in podali tudi pisne odgovore.

Odgovor Miroslav Kržan:
Zadevo smo si s predsednikom Krajevne skupnosti Velika Dolina in vodjo izvajanja optičnega omrežja ogledali na terenu. Opozorili smo jih predvsem na zasipavanje in utrjevanje jarka po izkopu, ter na utrjevanje bankin ob vozišču. S strani izvajalca je bilo zagotovljeno, da bodo vse nepravilnosti odpravljene v najkrajšem možnem času.

Info

Datum:

12.02.2024


Izpraševalec:

Fredi Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV