Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pozdravljeni,

krajan Bizeljskega me je obvestil, da je prejel odločbo s strani inšpektorja zaradi neustrezne 2 prekatne greznice. Pritožbo na odločbo št. 06102-14/2024-5 je 4. aprila 2024 posredoval tudi na Občino Brežice. Zanima me, ali se glede te zadeve kaj dogaja oziroma rešuje. Dejstvo je, da mu je bilo z odločbo naloženo, da mora postaviti čistilno napravo. Inšpektor v odločbi navaja, da celotno Bizeljsko nima javne kanalizacije, kar pomeni, da imajo hiše na Bizeljskem identične greznice in so po njegovem mnenju vsi v prekršku. Zato prosi za pomoč Občino Brežice, da priskoči na pomoč, da se postopek zoper njega ustavi.
Prosim za povratno informacijo glede tega.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor Jasna Lazarevič: Krajanu je bilo odgovorjeno dne 10.4.2024. Odgovor objavljamo v celoti: Spoštovani,
v sled prejetega: ZADEVA: Pritožba na odločbo številka 06102-14/2024-5, podajamo naslednjo obrazložitev v skladu z Operativnim programom za opremljanje aglomeracij v občini Brežice z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki je trenutno v javni obravnavi in bo
predstavljen na naslednji seji občinskega sveta:
Aglomeracija Bračna vas obsega naselje Bizeljsko, kjer se predvideva javni kanalizacijski sistem za priključevanje 110 obstoječih priključkov
in potencialnih novogradenj na prostih stavbnih zemljiščih in čistilno napravo z ocenjeno kapaciteto 360 PE.
Ocenjena vrednost investicije v predviden javni sistem je 1,5 milijona EUR. Vendar pa Občina Brežice v svojem dvoletnem
proračunu (2024-2025) ne predvideva sredstev za izgradnjo kanalizacije Bizeljsko, saj se trenutno pripravlja projektna dokumentacija za izgradnjo
kanalizacije v Krški vasi, Cerkljah ob Krki ter Artičah.

Občina Brežice sofinancira nabavo in vgradnjo oz. izgradnjo male komunalne čistilne naprave na podlagi
'' Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice v letu 2024'',
ki bo v Uradnem listu RS predvidoma objavljen 12.4.2024, kot tudi na spletni strani Občine Brežice.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI