Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Blagovnica Brežice. Nekoč trgovinski ponos mesta, danes propadajoč objekt, ki kazi podobo mesta Brežice ob sami vpadnici vanj. Če ne že danes, bo objekt s skupaj z okoliškimi ureditvami v bližnji prihodnosti predstavljal tudi varnostno tveganje.

Kljub temu, da je objekt že vrsto let izven uporabe, opažam, lastnik ne kaže nikakršnih prizadevanj glede obnove ali prodaje le tega. Stanje se iz leta v leto slabša in potrebno bo zadevo premakniti iz mrtve točke.

Čeprav je sama stavba po vsej verjetnosti v slabem stanju in za vsakršno bolj »zahtevno vsebino« neuporabna, je lokacija nedvomno privlačna za morebitne nove investicije ali projekte, ki bi lahko prispevali k prenovi in razvoju našega mesta.

Razumem, da je lastništvo zasebne narave, vendar bi želel izvedeti, ali je občinsko uprava v zadnjih letih izvedla kakršnekoli aktivnosti povezane s tem objektom. Če ne, predlagam, da se vzpostavi dialog z lastnikom in se ga povpraša o njegovih načrtih s tem objektom ter pogovori o možnosti in pogojih morebitne prodaje le tega.

Prosim za odgovor in poročilo o že izvedenih oz. o planiranih aktivnostih.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede reševanja objekta nekdanje Blagovnice Brežice je občina na lastnike – družbo Mercator d.d. naslovila več prošenj in pobud ter imela tudi razgovore na temo za ureditev stanja, saj je želja občine, da sta objekt in zemljišče na vhodu v mestu primerno urejena. Za urejanje okolice so lastniki poskrbeli, na pobude glede vsebine objekta pa je lastnik Mercator d.d. odgovarjal, da objekta ne želi prodati ampak urediti, vendar pa da tega ne more uresničiti, ker z zasebnima lastnikoma objektov ob Blagovnici ne uspe doseči dogovora.
Ali je občina zahtevala od trgovcev, da uporabijo stavbo Blagovnice, oziroma to zemljišče, ki je že degradirano?

Velikokrat dobimo tudi pripombe oz. pobude, da bi občina pri načrtovanju ter umeščanju novih trgovskih objektov pogojevala uporabo območja stare blagovnice kot že degradiranega območja. Tu izpostavljamo, da morala Občina slediti določilom prostorske zakonodaje in prostorskih aktov, ki veljajo na območju občine. Pri investicijah v trgovine je potrebno slediti ustrezni namenski rabi. Lastništvo še ni pogoj za umeščanje v prostor ali za izdajo mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izdaja občina, je pa pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja (ki ga izdaja Upravna enota). Od lastnika blagovnice nismo prejeli pobude za prostorski akt ali vloge za izdajo mnenj k projektni dokumentaciji. Umeščanje trgovskih objektov ter pridobivanje gradbenih dovoljenj drugih trgovskih družb pa je poleg tega, da sledijo prostorski zakonodaji, odvisno od tega, kje pridobijo lastništvo zemljišč.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA