Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Krajan sprašuje, kako je z obnovo Osnovne šole Artiče. Šolo naj bi obiskala inšpekcija in ugotovila, da je v zelo slabem stanju, dotrajana tudi z vidika statike in s tem nevarna. Kdaj lahko pričakujemo začetek gradnje nove šole? Če ta še ni na vidiku, kako in kdaj se bo občina lotila nujnih obnovitvenih del?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je bila z elektronsko pošto ge. Vesne Bogovič dne 25.4.2024 obveščena, o stanju težav z meteorno vodo, o stanju strehe na telovadnici o problematiki žaluzij in o izrednem nadzoru gradbene inšpektorice. Iz priloženega obvestila o izbiri sodnega izvedenca, ki ga je napisala gradbena inšpektorica dne 8.4.2024 je razvidno, da bo sodni izvedenec v pisnem izvidu in izvedeniškem mnenju ugotovil ali objekt Osnovne šole izpolnjuje bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti ter druge zahteve zaradi razpoke na steni v 1. nadstropju med hodnikom in kabinetom za biologijo in kemijo.

Občina Brežice sprotno rešuje težave, ki se pojavljajo na objektu OŠ Artiče in v okviru svojih zmožnosti rešuje težave, ki se pojavljajo na objektu. Tako je občina Brežice v preteklem letu takoj pristopila k sanaciji ravne strehe, ki je bila v lanskem neurju s točo poškodovana in povzročala pronicanje vode v učilnici LUM in GUM. Ker so se ob električnih napeljavah še pojavljale težave z meteorno vodo ob padavinah, smo izvajalcu del na sanaciji ravne strehe reklamirali izvedbo del. Le ta je odprl strešno konstrukcijo in pregledal staje pod ravno streho in ugotovil, da je na AB plošči in izolaciji, ki je nameščena nad ploščo, vse suho. Izvajalec je skupaj s hišnikom nadaljeval iskanje napake na ravni strehi in ugotovil, da vodo spušča manjša pločevinasta streha, ki ni kazala znakov dotrajanosti v času sanacije ravne strehe. Z namenom sanacije pločevinaste strehe je pridobljena ponudba in izdana naročilnica za sanacijo pločevinaste strehe.

Težave s streho telovadnice reklamiramo takoj Petrolu, izvajalcu energetske sanacije objektov, ki pristopa k odpravi težav.

OŠ Artiče ima težave z zatemnitvijo učilnic ob projiciranju učne snovi. Po razgovoru z ravnateljico, v katerem smo izvedeli da je večina žaluzij pokvarjena od neurja v lanskem letu, smo jo napotili na zavarovanje objekta in povrnitvi stroškov zamenjave žaluzij iz zavarovalne police.

Občina Brežice bo spremljala tudi ukrepe, ki jih bo glede na izvedeniško mnenje sprejela gradbena inšpektorica. Gradbena inšpektorica je v januarju izvedla izreden nadzor objekta šole. Ob pregledu je pregledala vsak prostor, opazila razpoke od potresa in razpoko med hodnikom in kabinetom BIO – KEM. Glede razpok od potresa so v preteklosti že pregledani prostori OŠ in podano mnenje g. Gorana Šalamona statika pri Savaprojektu d.d., ki je ugotovil, da so poškodbe skladne s pričakovanimi razpokami za potrese intenzitete kot je bil potres 6. aprila 2016. Bistvena pa je njegova ugotovitev, da opažene poškodbe niso poškodbe nosilnih konstrukcij in da potresna stabilnost objekta ni zaradi potresa manjša, kot je bila pred potresom. Glede razpoke na steni med hodnikom in kabinetom BIO – KEM pa smo v preteklosti že bili opozorjeni in si predmetno razpoko ogledali. Mnenja smo, da je razpoka lokalna, samo na steni med kabinetom in hodnikom, da je horizontalna na vrhu stene in da je verjetno posledica posedanja stene. Ne poznamo prvotne projekte izgradnje dozidave OŠ v letu 1977 in prezidav v objektu ter ne poznamo sestave tal v hodniku in kabinetu, ker ni ohranjena dokumentacija. Predvidevamo pa, da so steno postavili direktno na tlak in ne na AB ploščo, materiali, ki so pod steno pa so pričeli propadati, kar ima za posledico sesedanje stene in nastanek razpoke. Ob gradnji bodo odstranjeni tlaki v celoti in pregledano stanje stene in se ustrezno ukrepalo. Če bo mnenje izvedenca gradbene stroke in ukrepi gradbene inšpektorice v nasprotju z našim mnenjem, bomo ravnali v skladu z naloženimi ukrepi in zagotovili delovanje šole ali na obstoječi lokaciji ali pa na kakšni drugi začasni lokaciji.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA