Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kot predstavnica krajanov Cerkelj ob Krki in KS Cerklje ob Krki,lahko povem, da se ne strinjamo s predlogo lokacije čistilne naprave, ki je bil podan na svetu krajevne skupnosti. Lokacija je preblizu naselja in bo povzročala preveč motenj. Poleg tega je na tem območju predvidena, oz. EDINA možnost širjenja vasi Cerklje ob Krki. Če primerjamo čistilno napravo Cerklje ob Krki .. npr. s čistilno napravo na štajerskem, Dobova- Mostec, ki je realni kazalec lokacijske odmaknjenosti naprave od naselja, zahtevamo umestitev naprave drugje. Poleg tega, je bila čistilna naprava za vojašnico Jerneja Molana predvidena drugje...Lahko preberete.... https://nepremicnine.si21.com/Novice-iz-sveta-nepremicnin/Drzavni_prostorski_nacrt_za_letalisce_Cerklje_ob_Krki/
Predlagam da se predlog ponovno v celoti predstavi na svetu KS Cerklje ob Krki, in se posledično dovoli dostop do takšnih odločitev tudi krajanom.

Hvala

Andreja Dušak

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor Jasna Lazarevič: Prestavniki tako Vaške skupnosti Cerklje ob Krki kot KS Cerklje ob Krki, so predlagali vsak po tri lokacije.
Po proučitvi primerne lokacije, je bil s predsednikom KS Cerklje ob Krki izbran predlog lokacije na zemljišču bivše farme proti Gazicam, parc. št. 933/119 k.o. Cerklje. Predsednik KS preveri interes za prodajo dela parcele z lastnikom in sporoči občini, predvideno še v maju.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Andreja Dušak


Stranka:

GIBANJE SVOBODA