Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

V lanskem letu se je pričela idejna zasnova pločnika v Globokem ob državni cesti na relaciji Urek - Hotko. Prosim za pojasnitev kakšne so nadaljnje aktivnosti za realizacijo projekta? Ter kdaj se bo nadaljevala druga faza začetega pločnika Urek-Bojsno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor Mateja Hotko:
Izdelana je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vozišča (zahteva DRSI) in izgradnjo površin za pešce ob državni cesti R3 676/2204 v dolžini 1.080 m na nivoju IZP in projekta za izvedbo PZI. Projekt PZI je bil pregledan s strani recenzentov in smo v fazi pridobivanja soglasja na projekt s strani DRSI. Glede na razpoložljiva sredstva se v letu 2024 izvede parcelacija zemljišč in novo nastale parcele umesti v Program nakupa zemljišč. Projektantska ocena del je v višini 2 mio (predvideno sofinanciranje DRSI_1,5mio in OB 0,5mio). Izvedba projekta je odvisna od zagotovljenih sredstev.

Odgovor Blaž Lipej:
Skladno s sprejetim proračunom za leti 2024 in 2025 se v letu 2024 zaključi 1. faza, nadaljevanje za naslednje faze trenutno še ni določeno.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA