Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Morda samo ena dopolnitev, to kar je povedal Aljoša, razpis za oddelke dodatnih ur športa velja za osnovne šole, ki izvajajo osnovnošolski program in verjetno je bilo namenjeno temu, da je občina tista, ki daje še dodatno vzpodbudo šolam z informacijo, da se prijavijo na ta razpis, in sicer to velja za otroke od prvega do tretjega razreda. Kot veste je sprejeta nova zakonodaja na področju osnovnih šol, kjer se izvaja drugačni program, razširjen program. Upam, da bodo tudi brežiške osnovne šole, razen že treh šol, ki so že sicer vključene, šle čimprej po tej poti, kajti tudi tam se dodatno dobiva 9 ur športa oziroma gibanja.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Na oddelku za družbene dejavnosti se posvetujte s šolami, če je potrebno postoriti kaj s strani občine, se takšne pobude za več gibanja in boljše pogoje v šolah, če ne gre za prehude finančne obremenitve, to podpre.

Odgovor ODDGKR:
Javne zavode, tj. šole smo obvestili o možnosti prijave na javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2024/2025. Prijavitelji na razpis so bili lahko zgolj javni zavodi. Po infromacijah pridobljenih s strani šol, so se na omenjeni razpis prijavili trije zavodi od skupno osmih in bili pri tem tudi uspešni. Javni zavodi, ki se niso prijavili na omenjeni razpis, so rešitve za izvajanje več ur športa našli v razširjenjem programu in v drugih (EU) projektih, ki so jih prijavljali skupaj z drugimi partnerji. Glede na to, da se znotraj odobrenih sredstev financira strokovni kader in druge vstopnine oz. uporabnine, bomo za javne zavode, ki financiranje nimajo že krito iz drugih virov, zagotovili sofinanciranje znotraj občinskih javnih razpisov.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA