Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Opis

Predmet oddaje je nepremična katastrska občina 1300 BREŽICE parcela 1500 (ID 700815), ki predstavlja ulico Cesta prvih borcev v Brežicah, ki je javno dobro in del lokalne ceste LZ 026011-C. bratov Milavcev-C. prvih borcev, in sicer za namen postavitve tipske gostinske terase. Oddaja se lokacija št. 11, in sicer dveh parkirišč, pri stavbi Cesta prvih borcev 7, 8250 Brežice v izmeri (2,6 x 9,9) 25,7 m2.

Predmetna nepremičnina se oddaja za določen čas 6 mesecev od 1. 4. 2023 do 1. 10. 2023 oz. za krajše obdobje, ki se natančno določi s pogodbo. Po izteku obdobja najema, določenega v pogodbi, je izbran ponudnik dolžan odstraniti gostinsko teraso. Izhodiščna najemnina za začeti m2 površine je 4,00 EUR, torej 103,00 EUR mesečno, najemnina se plačuje mesečno v osmih dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec v skladu z najemno pogodbo.

Ostale pogoje najdete v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe.pdf

 

Kontaktna oseba: Vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, v času uradnih ur po predhodnem dogovoru: Mateja Tomše, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, tel.: 07/62 05 545, e-mail: mateja.tomse@brezice.si;

Info

Datum:

27.01.2023


Tip nepremičnine:

Zemljišče


Lokacija:

BREŽICE