Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2022

Obvestilo - predčasno glasovanje za drugi krog rednih volitev župana občine Brežice

Predčasno glasovanje bo potekalo v torek (29.11.2022), v sredo (30.11.2022) in v četrtek (1.12.2022) na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto v navedenih dneh od 7.00 do 19.00.

 

Rokovnik volilnih opravil - drugi krog rednih volitev župana, 4.12.2022

 

Obrazca za posebne oblike glasovanja v drugem krogu županskih volitev: 

glasovanje po pošti

- glasovanje na domu

 


UDELEŽBA

 

REZULTATI


_____________________________________________________________________________

Obvestilo - predčasno glasovanje za volitve župana, članov občinskega sveta in članov krajevnih skupnosti Občine Brežice

Predčasno glasovanje bo potekalo v torek (15.11.2022), v sredo (16.11.2022) in v četrtek (17.11.2022) na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto v navedenih dneh od 7.00 do 19.00.

 

Seznam potrjenih kandidatur ter list kandidatov:

 

21.10.2022 ob 19.30

V skladu z veljavno zakonodajo so do 20.10.2022 do 19. ure oddali kandidaturo za župana občine Brežice trije kandidatov, in sicer:

1.      Ivan Molan – Dražen Levojević in skupina volivcev,

2.      Mojca Florjanič – Gibanje Svoboda, Levica, Socialni demokrati in DeSUS,

3.      Igor Zorčič – Rade Iljaž in skupina volivcev.

V skladu z veljavno zakonodajo ter določili Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 20.11.2022 so bile vse prejete kandidature za župana pregledane in potrjene.

Prejetih je bilo tudi osem list kandidatov za člane Občinskega sveta občine Brežice, in sicer  SDS, Gibanje Svoboda, Levica, Socialni demokrati, Lista Igorja Zorčiča in Sonce, Ljudje za ljudi, NSi in SLS ter Stranka ROK.  

Liste kandidatov so še v postopku preverjanja in potrjevanja kandidatur list kandidatov.

Vir: OVK

 

Sklep o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 97/22)

Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/22)

Rokovnik volilnih opravil - lokalne volitve 2022

 

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za predlaganje kandidata za župana

 

Število potrebnih podpisov podpore za vložitev liste kandidatov za člane občinskega sveta po volilnih enotah:

volilna enota št. volilnih upravičencev na dan razpisa volitev najmanj 1% od števila volilnih upravičencev na dan razpisa volitev*
VE 1 5989

60

 

VE 2 5439

55

 

VE 3 4274

43

 

VE 4 4474

45

 

*dobljeni rezultat pri preračunu odstotka v število podpisov podpore listi kandidatov, ki vsebuje decimalko, je treba zaokrožiti navzgor, saj bi bilo sicer število podpisov podpore manjše od z zakonom določenega števila (vir: MJU, Služba za lokalno samoupravo: Pojasnila in odgovori na pogosta vprašanja II.del: Obveznosti občinskih volilnih organov po razpisu volitev)

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-09-05-stevilo-volilnih-upravicencev-za-redne-volitve-v-obcinske-svete-in-zupanov/

 

VOLIŠČA: 

Sklep o določitvi volišč in območij ter sedežev volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Brežice, ki bodo 20.novembra 2022

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA - 13.9.2022

 

OBRAZCI: 

Stopnja in naziv izobrazbe

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za župana in liste kandidatov za člane občinskega sveta ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe, zato vas pozivamo, da obrazce ob vložitvi kandidatur izpolnite skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK:

000 - Brez izobrazbe

110 - Nepopolna osnovnošolska

120 - Osnovnošolska izobrazba

130 - Nižja poklicna izobrazba

140 - Srednja poklicna izobrazba

150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

a) za volitve župana

Podpora kandidaturi za župana

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata 

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

b) za volitve članov občinskega sveta

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Kandidatura za člane občinskega sveta

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

c) za volitve članov krajevnih skupnosti

Kandidatura za člane sveta krajevne skupnosti _ podpora volivcev 

Kandidatura za člane sveta krajevne skupnosti _ podpora politične stranke

Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti

 

d) za imenovanje volilnih odborov

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

e) za posebne oblike glasovanja

Obrazec - glasovanje na domu

Obrazec - glasovanje po  pošti

Obrazec - glasovanje po pošti_invalidi 

 

POVEZAVE: 

Državna volilna komisija

Lokalne volitve | GOV.SI

 

ZAKONODAJA: Zakonodaja: Državna volilna komisija (dvk-rs.si)

  • Zakon o lokalnih volitvah
  • Zakon o lokalni samoupravi
  • Zakon o evidenci volilne pravice
  • Zakon o volilni in referendumski kampanji
  • Zakon o volitvah v državni zbor

 

OBČINSKI PREDPISI: 

 

KONTAKT OVK OBČINE BREŽICE

Vprašanja glede lokalnih volitev v občini Brežice lahko posredujete na elektronski naslov:

 

Stran se dnevno dopolnjuje.