Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.12.2014 / Javna naročila

Prosvetni dom Artiče: Uredtitev dovozne poti

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo za urditev dovozne poti do Prosvetnega doma Artiče

Občina Brežice objavlja javno naročilo (odprti postopek) za ureditev dovozne poti do Prosvetnega doma Artiče vključno z izvedbo javne razsvetljave in položitvijo kanalizacijske poti do OŠ Artiče (Portal javnijh naročil, št.: JN11560/2014).

Javno naročilo se sofinancira iz sredstev Evropskega skladta za regionalni razvoj, operacij iz  financira iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij", operativnega programa "Krepitverazvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015", in sicer je delež ESRR 85% upravičenih stroškov. Razlika se krije iz  proračuna Občine Brežice - postavka 6558.

Rok za oddajo ponudb: 9. januar 2015 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 9. januar 2015 ob 10.30 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktni osebi:
Matija Kolarič
tel.: 07 6205 593
e-mail: i

Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 595, GSM 041 944 460
e-mail: i

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Navodila za izdelavo dokumentacije

Vzorec pogodbe

Obrazci

Popis del za sklop A - popravek popisa, z dne 23. 12. 2014 (izločitevpozicije 6.03)

Popis del za sklop B

PZI dokumentacije