Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.09.2016 / Javna naročila

Obnova Bizeljske ceste v Brežicah

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi Bizeljske ceste v Brežicah

Predmet javnega naročila je obnova Bizeljske ceste v Brežicah in sicer od krožišča Trdinove, Bizeljske in Maistrove ulice do križišča z Ulico Stare pravde z ločenimi površinami za pešce in kolesarje. Ohrani se parkiranje ob cesti.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - proračunske postavke: 00171 – Obnova cest v mestu Brežice", »00176 – Kolesarske steze in poti« ter »00248 – Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice«.

Rok za oddajo ponudb (sprememba): 19. september 2016 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 19. september 2016 ob 12.30 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navidila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Projektna dokumentacija

Obrazci

Vzorec pogodbe