Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.04.2017 / Javna naročila

Izgradnja pločnika Mali Obrež - 1. faza

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika Mlai Obrež 1. faza

Predmet javnega naročila je izgradnja pločnika ob lokalni cesti LC 024270 Kapele – Dobova, od vrtca Dobova do križišča z javno potjo JP 5258371 Gaberje – Mali Obrež v dolžini cca 840 m. Ob izgradnji pločnika se odstrani in izvede nova javna cesta razsvetljava v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Uredi se tudi odvodnjavanje in avtobusno postajališče.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00183 – Pločnik Mali Obrež".

Rok za oddajo ponudb: 15. maj 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 15. maj 2017 ob 12.00 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Popis del

Obrazci

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe