Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.06.2017 / Javna naročila

Izgradnja večnamenske poti na delu Ceste svoboda

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji večnamenskih poti na delu Ceste svoboda v Brežicah

Predmet javnega naročila je ureditev peš in kolesarskih površin kot večnamensko pot na poteku od rondoja »Črnc« s prečno povezavo LC Brežice – Cundrovec do priključka z zahodne strani mimo stare policijske postaje JP 528722 (Cesta svobode na odseku od km 12.2 +20 do km 12,5+30 desno).

Javno naročilo je del projekta izgradnje pločnika in kolesarske poti med rondojem »Tuš« in rondojem »Trnje« v Brežicah – 4. etapa 3. faze projekta.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00213 - Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš - Rondo Trnje".

Rok za oddajo ponudb: 10. julij 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 10. julij 2017 ob 12.00 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba navodil - 28. 6. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Obrazci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija