Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.06.2017 / Javna naročila

Obnova regionalne ceste R3-670 - odsek Bizeljsko-Orešje

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi dela regionalne ceste R3-670 - odsek Bizeljsko-Orešje

Predmet javnega naročila je obnova regionalne ceste R3-670, odsek 1244 Bizeljsko – Orešje od km 0,000 do km 0,340 skozi naselje Bizeljsko, kar predstavlja 1. fazo projekta »Ureditev ceste R3-670/1244 s hodnikom za pešce in javno razsvetljavo od km 0.00+00,00 do km 0.5+20,00 na Bizeljskem«.

Predmet javnega naročila oz. 1. faze je: obnova cestišča, izvedba hodnika za pešce, izvedba parkirišča, izvedba javne razsvetljave ter zaščita in prestavitev vodov.

Naročnika javnega naročila sta:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (soinvestitor) in
RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (investitor)

Javno naročilo se financira iz sredstev:
-    proračuna Republike Slovenije v obsegu 64,23 % pogodbene vrednosti in
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00411 – Pločnik in parkirišča KS Bizeljsko" v obsegu 35,77 % pogodbene vrednosti.

Rok za oddajo ponudb: 12. julij 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 12. julij 2017 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba navodil

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Projektna dokumentacija