Gumb išči|

Zapri iskalnik

07.07.2017 / Javna naročila

Izgradnja pločnika Globoko

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika na odseku Kapele-Rakovec

Predmet javnega naročila je izgradnja hodnika za pešce s cestno razsvetljavo in objekti ob državni cesti R3-676/2204 med stacionažami km od 3+760 do km 5+395 v dveh fazah, pri čemer meri 2. faza 551,06m in 3. faza meri 396m (skupna dolžina  2. in 3. faza 947,06m).

Naročnika javnega naročila sta:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (investitor) in
RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (soinvestitor)

Javno naročilo se financira iz sredstev:
-    proračuna Republike Slovenije v obsegu 14,12 % pogodbene vrednosti in
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00208 – Pločnik Globoko ob R3-676" v obsegu 85,88 % pogodbene vrednosti.

Rok za oddajo ponudb: 24. julij 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 24. julij 2017 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Obrzaci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija