Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.08.2017 / Javna naročila

Izgradnja večnamenske poti na delu Ceste svoboda - ponovitev JN

Deli na FBNatisni

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji večnamenskih poti na delu Ceste svoboda v Brežicah

Predmet javnega naročila je ureditev peš in kolesarskih površin kot večnamensko pot na poteku od rondoja »Črnc« s prečno povezavo LC Brežice – Cundrovec do priključka z zahodne strani mimo stare policijske postaje JP 528722 (Cesta svobode na odseku od km 12.2 +20 do km 12,5+30 desno).

Javno naročilo je del projekta izgradnje pločnika in kolesarske poti med rondojem »Tuš« in rondojem »Trnje« v Brežicah – 4. etapa 3. faze projekta.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00213 - Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš - Rondo Trnje".

Rok za oddajo ponudb: 4. september 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 4. september 2017 ob 12.00 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Obrazci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija