Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.11.2017 / Sporočila za javnost

Z novo vodno vrtino poskrbeli za prihodnost

Deli na FBNatisni

Občina Brežice, ki je investirala v novo vodno vrtino, in upravljalec vodovodnega sistema, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. sta predstavila pomembno pridobitve na področju dolgoročnega zagotavljanja pitne vode v brežiški občini. Vodni vir Glogov Brod predstavlja izjemno pomembno zalogo pitne vode, saj znaša skupna kapaciteta obeh vrtin, obnovljene (VT-1/84) in nove (VT-2/15), 130 litrov/sekundo in ima letno dovoljenje za odvzem pitne vode 3.910.000 kubičnih metrov, kar predstavlja pomembno zalogo vode za naslednjih 50 let.

»Za Občino Brežice je ključnega pomena zagotoviti kakovostno pitno vodo za občanke in občane,« je dejal predstavnik investitorja, župan občine Brežice Ivan Molan. Občina Brežice se močno zaveda pomena, ki ga ima kakovostna pitna voda za življenje ljudi. Zato je v letih 2013 do 2015 s pomočjo evropskih uresničila projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, v okviru katerega je bilo obnovljenih in dograjenih skoraj 30 km cevovoda.

Občina je že ob projektu načrtovala gradnjo nove vrtine Glogov Brod, vendar takrat to ni bil upravičen strošek, zato je vrtina postala samostojen projekt, za katerega je občina sama zagotovila sredstva. Za izvedbe vrtine in črpališča ter ostale ureditve in opremo, med temi tudi obnovo transformatorske postaje, je občina namenila 520.000 evrov lastnih sredstev, postopek pa je z izvajalci vodil upravljalec vodovodnega sistema, JP Komunala Brežice d.o.o..

Predstavitev vodne vrtine

 

IMG 0577IMG 0584IMG 0589IMG 0601IMG 0607IMG 0620IMG 0636IMG 0643IMG 0658IMG 0654IMG 0652IMG 0629

»Izredno me veseli, da smo z realizacijo nove vodne vrtnine v Glogovem Brodu poskrbeli za oskrbo s pitno vodo v prihodnosti. Ponosni smo na kakovostno pitno vodo, ki jo zagotavljamo 22.000 občanom v sedmih vodooskrbnih območjih in na kar 10.600 vodovodnih priključkih,« je ob slavnostnem odprtju nove pridobitve dejal direktor javnega podjetja Komunala Brežice Aleksander Zupančič.

Podatki kažejo, da poraba pitne vode, tako v svetu kot v Sloveniji, strmo narašča, zaloge pa se hitro zmanjšujejo. Po predvidevanjih strokovnjakov bo v prihodnosti prav oskrba s kakovostno pitno vodo ena poglavitnih težav naše družbe.

»Oskrba s pitno vodo ne pomeni zgolj, da zadostna količina vode priteče skozi pipo, temveč mora biti voda zdravstveno ustrezna, hkrati pa moramo skrbeti za zaščito in iskanje novih vodnih virov,« je ob slavnostnem odprtju omenjene vrtine spomnil Zupančič.

Vodno zajetje Glogov Brod leži pod Artičami na severnem pasu ravnice Krško-Brežiškega polja. Gre za območje zemeljske gube, ki se je pred tisočletji začela pogrezati, okrog nje pa so se ustvarili peščeno prodnati in glineni nasipi, ki so obvarovali zaloge pitne vode pred zunanjimi vplivi vse do danes. Skrb za vodni vir je zdaj iz rok narave prevzelo brežiško javno komunalno podjetje. »Človek predstavlja največjo grožnjo za vodne vire na našem planetu, hkrati pa je edini, ki lahko poskrbi za njihovo ohranjanje,« je ob odprtju vrtine še spomnil direktor Komunale Brežice.

Na lokaciji vodnega vira Glogov Brod je bil sicer že v osemdesetih letih urejen vodnjak z zajemom pitne vode, v brežiškem javnem komunalnem podjetju so se zaradi dotrajanih cevi skupaj z občino Brežice odločili poleg obstoječega vodnjaka vzpostaviti novo vrtino, izdelano iz nerjavnih cevi.

vgradnja2vgradnja3vgradnja5vgradnja8VT-2-hidrogeološki

Pri preizkusu vrtine so opravili tudi analize kakovosti vode. »Z gotovostjo lahko trdimo, da gre v obeh vrtinah za identično pitno vodo, na katero smo zaradi njene izredne kakovosti še posebej ponosni,« je še dejal direktor brežiškega komunalnega podjetja Aleksander Zupančič.

Ker v Komunali Brežice v prihodnost zrejo z odgovornostjo, nameravajo v prihodnjih desetih letih v sodelovanju z oblino Brežice zamenjati vse salonitne cevovode, zagotoviti dodatno akumulacijo vodooskrbnega sistema Brežice, poiskati lokacije rezervnih vodnih virov in jih ustrezno zaščititi. Ob tem si kot poglavitno nalogo zadajajo zmanjšati vodne izgube na obstoječih sistemih, saj bodo tako lahko ohranili vodne vire.