Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.03.2018 / Javna naročila

Izgradnja pločnika Velika Dolina

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika Velika Dolina

Predmet naročila je izgradnja pločnika v širini 1,6m ob LC 024181 V. Dolina - M. Dolina do cerkve v središču naselja Velika Dolina, v dolžini cca 280 m z ureditvijo BUS postajališča.
 
Ob pločniku se izvede zid Z4, ki poteka ob LC 024181 od km 0.150 do km 0.335,50. Dolžina zidu na tem odseku znaša cca 173 m. Izkop in gradnja zidu se izvaja v izkopih (kampadah) po 5,00 m. Na teh mestih so predvideni delovni stiki.  Stične rege brez razmaka je predvideti na razmakih 15 do 20m.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00490 - Pločnik v KS Velika Dolina".

Rok za oddajo ponudb: 24. april 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 24. april 2018 ob 13.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

Razpisna dokumentacija v celoti bo na voljo od 3. 4. 2018 dalje.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Popis del - popravek formul 3. 4. 2018

Obrazci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija