Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.11.2018 / Javna naročila

Zavarovalniške storitve v obdobju 2019-2023

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca storitev zavarovanja in sicer za Občino Brežice, javne zavode in krajevne skupnosti občine Brežice

Predmet razpisa so storitve zavarovanja premoženja, vozil in odgovornosti Občine Brežice, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in Gasilske zveze Brežice v obdobju od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2024.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo. Naročnik bo z izbranim ponudnikom v svojem in v imenu ostalih zavarovancev po tem javnem naročilu sklenil krovno pogodbo, zavarovalne police pa bodo sklenjen s posameznimi zavarovanci. Ponudnik mora zagotavljati izvajanje zavarovalnih storitev za vse za vse zavarovance skupaj, ki so, glede na specifike poslovanja in premoženja, razdeljeni v 5 skupin:

Skupina 1: Občina
Skupina 2. Vzgojno-izobraževalni zavodi
Skupina 3: Krajevne skupnosti
Skupina 4: Ostali javni zavodi
Skupina 5: Gasilska zveza

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice, sredstev posameznih javnih zavodov oz. krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 12. december 2018 do 13.00 ure - PODALJŠAN ROK

Odpiranje ponudb (javno): 12. december 2018 ob 13.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - 5. 12. 2018

Spremembe navodil za izdelavo ponudbe

Vzorec pogoddbe B

Zavarovalno tehnične specifikacije - sklop 1 - popravek dela obrazca

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - 21. 11. 2018

Spremembe navodil za izdelavo ponudbe

Obrazci - spremenjena obrazca "Ponudba" in "Potrditev delovnih izkušenj kadra"

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Splošna navodila

Pooblastila

Škodni rezultat - objavljeno 19. 11. 2018

Naročnik »Zavarovalno tehničnih specifikacij« na spletni strani ne bo objavil, saj le-te vsebujejo podatke, ki niso namenjeni širši javnosti. Ponudniki, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, kontaktni osebi naročnika po e-pošti posredujejo prošnjo za pridobitev omenjenih prilog. Vsak ponudnik mora v sporočilu navesti naziv ponudnika (zavarovalnice), tako da bo naročnik lahko preveril ali je le-ta na seznamu zavarovalnih subjektov, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor ter se podpisati z imenom in priimkom. Ponudnikom, za katere naročnik ne bo mogel ugotoviti, ali izpolnjujejo omenjen pogoj za pridobitev dokumentacije, le-te ne bo izročil. Dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo po elektronski pošti ali osebno.