Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.04.2019 / Javna naročila

Pravno svetovanje in izdelava dokumentacije v postopku javno-zasebnega partnerstva

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor pravnega svetovalca in izdelovalca dokumentacije v postopki javno-zasebnega partnerstva

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev pravnega svetovanja in izdelava investicijske ter tehnične dokumentacije v postopku javno zasebnega partnerstva pri celoviti in delni energetski obnovi javnih objektov v občini Brežice.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00102 – Obnova in vzdrževanje objektov OŠ".

Projekt predvideva sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za oddajo ponudb: 8. maj 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 8. maj 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD:

Navodila za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Opis predmeta javnega naročila

Obrazci