Gumb išči|

Zapri iskalnik

26.06.2019 / Javna naročila

Prevoz osnovnošolcev s posebnimi potrebami

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca prevozov osnovnošolcev s posebnimi potrebami v od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023

Javno naročilo obsega izvajanje prevozov osnovnošolcev v in iz šole v času izvajanje pouka in sicer:
 -    otrok s posebnimi potrebami,
 -    gibalno oviranih otrok ter
 -    drugih otrok na relacijah, kjer ni zagotovljene druge oblike prevoza in se tako dogovorita naročnik in ponudnik.
Okvirno je potrebno letno opraviti 96.000 km s tremi vozili. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00115 – Prevoz osnovnošolskih otrok".

Rok za oddajo ponudb: 25. julij 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 25. julij 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe

Okvirni urnik prevozov

Obrazci