Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.08.2019 / Projekti

BRŽKOLO – JAVNI AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE KOLES V BREŽICAH - PRIČEL DELOVATI

Deli na FBNatisni

nalov Bržkolo

 

Leta 2017 je bila izdelana Celostna prometna strategija Občine Brežice (v nadaljevanju CPS), ki je prepoznala kolesarjenje kot enega od petih strateških stebrov celostnega urejanja prometa. CPS je dokument skozi katerega  se mobilnost v bodoče snuje in načrtuje z uporabo trajnostnih načinov prometa, predvsem pa hojo, kolesarjenjem in pospeševanjem javnega potniškega prometa. Slogan CPS glasi »Potujmo pametneje«.

V okviru CPS smo si med drugim zadali tudi nalogo vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje koles in postavitev parkirišč za kolesa. Leta 2017 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Uradni list RS, št.54/17 z dne 29.9.2017), in sicer za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za kolesarje.

 

Občina Brežice je uspešno prijavila investicijo

  • vzpostavitve javnega sistema izposoje koles s 6imi izposojevalnicami z nadstreški, kar je že izvedeno na lokacijah: Železniška postaja, Avtobusna postaja, Gimnazija, Mladinski center, Tržnica in Trnje

  • ter ureditev parkirišč za kolesa za kar se je žeizvedlo 6 nadkritih kolesarnic (Železniška postaja, Avtobusna postaja, Gimnazija, Mladinski center, OŠ Brežice, ETRŠ) in eno mesto s kolesarskimi stojali (Tržnica). Stojala za kolesa bodo postavljena še na lokacijah: Knjižnica, Pokopališče, Vrtec in Občina.

V sistem je vključenih skupno 32 koles za izposojo.

Kolesa in kolesarnica

Jeseni leta 2018 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za vzpostavitev sistema izposoje koles in postavitev kolesarnic v mestu Brežice. Pogodba za izvedbo je bila sklenjena s Šolskim centrom Velenje s podizvajalci, in sicer v višini cca 217.000,00 EUR, kar zajema izvedbo vsega naštetega ter prvo leto vzdrževanja. Približno 133.000,00 EUR sredstev je sofinanciranja s strani EU in RS preko prej omenjenega razpisa Ministrstva za infrastrukturo.

 

Sistem je sicer še v testni rabi, zato potencialne uporabnike naprošamo za razumevanje in potrpežljivost.

 

Prijava se opravi osebno na izdajnih mestih:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

uradni del. čas: PON od 8:00 do 15:00, TOR od 8:00 do 12:00, SRE od 8:00 do 16:30, PET do 8:00 do 13:30,

Mc Hostel Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice

uradni del. čas: vsak dan od 8:00 do 19:00.

Potencialni uporabnik izpolni Pogodbo z resničnimi podatki, za katere jamči s podpisom. Ob prijavi se identificira z osebnim dokumentom (osebna izkaznica/potni list) in predloži potrdilo o davčni številki.

S podpisom pogodbe o naročništvu uporabnik potrdi tudi seznanitev s Splošnimi pogoji dostopa in uporabe javnega avtomatiziranega sistema za izposojo koles v Brežicah – BRŽKOLO

Dostop do storitve sistema Bržkolo bo brezplačen. Za dostop do storitve bo ob prijavi uporabnik sklenil veljavno Pogodbo in prejel uporabniško kartico na prej navedenih lokacijah. Uporabniške kartice ne bodo plačljive, vezane bodo na osebne podatke uporabnika (obvezna: ime, priimek, naslov, davčna številka, mobitel). Ob izgubi uporabniške kartice, bo izdaja nove predstavljala strošek 10 EUR.

 

Sistem bo dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu. Izjema je višja sila.

 

Po opravljeni prijavi na sedežu upravitelja bo lahko uporabnik uporablja sistem BRŽKOLO vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve, v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu. Časovno razpoložljivost za tedensko uporabo sistema bo lahko uporabnik koristi nepretrgoma ali si ga razporedil. Če bo uporabnik porabil v tekočem tednu ves razpoložljiv čas, do storitve ni upravičen do naslednjega koledarskega tedna, ko se mu uporabniška kartica ponovno aktivira.

 

Link do zemljevida izposojevalnic (klik na lokacijo izpiše stanje na izposojevalnici): https://prijava.micikel.bike/zemljevid/?s=3

 

Želimo vam prijetno izkušnjo z novim sistemom  BRŽKOLO in predvsem prepoznavo njegove uporabne vrednosti.

 

Za nadaljnje informacije vas vabimo, da  spremljate spletno stran občine oziroma javna glasila.

 

BRŽKOLO v mestu Brežice

Zemljevid javnega sistema izposoje koles