Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.07.2019 / Javna naročila

Ureditev križišča lokalnih cest LC191142 in LC024011 ter ostale cestne infrastrukture v naselju Črešnjice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročillo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi cest in druge infrastrukture v naselju Črešnjice

Predmet javnega naročila je ureditev več cestnih odsekov v območju naselja Črešnjice z izgradnjo pločnikov, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, ureditve cestne signalizacije ter prilagoditvijo komunalne infrastrukture.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00517– Ureditev križišča na LC024012 v Črešnjicah".

Rok za oddajo ponudb: 13. avgust 2019 do 12.00 uri

Odpiranje ponudb (javno): 13. avgust 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba navodil - 6. 8. 2019

Popis del - sprememba - 6. 8. 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Obrazci

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe