Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.09.2019 / Sporočila za javnost

Poziv javnosti k sodelovanju v postopku sprejema odlokov

Deli na FBNatisni

Poziv javnosti k sodelovanju v postopku sprejema odlokov...

Poziv javnosti.

Občina Brežice obvešča občanke in občane, krajevne skupnosti in druge zainteresirane osebe, da bo Občinski svet Občine Brežice na svoji 8. seji, ki bo dne 23. 9. 2019 obravnaval tri odloke, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer:

 

Besedila odlokov so dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, in kot gradivo k točkam sklicane 8. seje Občinskega sveta.

 

V skladu s 13. in 34.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE) v postopku sprejema občinskih predpisov zainteresirano javnost vabimo, da v roku 30 dni od objave tega poziva, najkasneje pa do 14. 10. 2019 posreduje pripombe in predloge k navedenim predlogom odlokov, pisno na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.