Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.10.2019 / Sporočila za javnost

Glasujte za svoj projekt Moja skupnost - sodelujem!

Deli na FBNatisni

V tednu od 21. do 25. oktobra lahko vsak občan, s stalnim bivališčem v občini Brežice glasuje in podpre enega od 31ih projektov, ki so jih občani podali na poziv Občine Brežice za sodelovanje v participativnem delu proračuna za leti 2020 in 2021.

Glasuje lahko vsaka občanka/ vsak občan občine Brežice s stalnim prebivališčem v občini.

Posamezna občanka/ posamezen občan lahko odda en (1) glas, s katerim lahko podpre en (1) projekt.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let.

Svoje glasove posredujete z glasovnico po elektronski pošti na naslov , s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.

Glasovanje poteka od 21. 10. do vključno 25. 10. do polnoči. Veljavne so glasovnice, oddane v tem času.

GLASOVNICA

Zaporedna številka

1

Naziv projekta

Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi

Predlagatelj

Boštjan Gregorič in skupina

Vrednost projekta

6.693,00 EUR

Krajevna skupnost

MRZLAVA VAS

Območje

2

Opis

Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral med nogometnim igriščem in Domom krajanov v Mrzlavi vasi. Sredstva so predvidena za potrebna zemeljska dela. Postavitev panelnih ograj Kočevar, nakup in postavitev igral, dveh zunanjih klopi s košem in tablo z navodili za uporabo.

 

Zaporedna številka

2

Naziv projekta

Ureditev vaškega središča "Vrbenica"

Predlagatelj

Milan Kreačič

Vrednost projekta

15.000,00 EUR

Krajevna skupnost

VELIKE MALENCE

Območje

2

Opis

Ureditev vaškega središča, dela obale in vstopa v reko Krko z ureditvijo piknik prostora, postavitvijo otroških igral, zasaditvijo sadnih dreves, ter vrb in jelš za zaščito zemljišča pred erozijo, postavitev informativnih panojev v treh jezikih, namenjenih predstavitvi zgodovine kraja.

 

Zaporedna številka

3

Naziv projekta

Zaprto otroško igrišče

Predlagatelj

Vesna Kržan

Vrednost projekta

5.000,00 EUR

Krajevna skupnost

BREŽICE

Območje

1

Opis

Vzpostavitev "soft play" igralnega centra v mestu Brežice, ki bo ponujal možnost igre otrokom tudi v primeru slabega vremena. Prostor je opremljen z blazinami, poligoni, toboganom, trampolinom, plezalnimi stenami in tuneli. Prostor bi bil umeščen v enega od obstoječih objektov, v lasti Občine.

 

Zaporedna številka

5

Naziv projekta

Travnato igrišče na prostem

Predlagatelj

Karmen Štefanič in skupina

Vrednost projekta

14.000,00 EUR

Krajevna skupnost

CERKLJE OB KRKI

Območje

2

Opis

Ureditev prostora »vaške gmajne«, v katastrski občini Bušeča vas za kvalitetno preživljanje prostega časa, ki bo namenjen igri, telovadbi, praznovanju in medgeneracijskem druženju na prostem, v naravi. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju soglasij, postavitvi zaščitne ograje in ureditvi zemljišča.

 

Zaporedna številka

6

Naziv projekta

Akustika v Večnamenski dvorani Skopice

Predlagatelj

Jože Voglar in skupina

Vrednost projekta

10.000,00 EUR

Krajevna skupnost

SKOPICE

Območje

2

Opis

Dobava in montaža akustičnih panelov v večnamensko dvorano Skopice. V dvorani trenutno zelo odmeva kar negativno vpliva na uporabnike dvorane.

 

Zaporedna številka

7

Naziv projekta

Ureditev vodnega zajetja Studenec

Predlagatelj

Aleksander Beribak

Vrednost projekta

12.500,00 EUR

Krajevna skupnost

ČATEŽ OB SAVI

Območje

2

Opis

Ureditev zajetja pitne vode iz Studenca v Sobenji vasi in zamenjava dotrajanega korita. Voda se že več desetletij uporablja za zalivanje, kmetijstvo in ostalo. Sredstva so namenjena za izvedbo zemeljski del,  popravilo obstoječega oz. izdelavo novega betonskega korita, postavitev pitnika in obvestilne table.

 

Zaporedna številka

8

Naziv projekta

Ureditev travnatega igrišča ob Podružnični šoli Kapele

Predlagatelj

Robert Lubšina

Vrednost projekta

14.774,20 EUR

Krajevna skupnost

KAPELE

Območje

3

Opis

Ureditev travnatega igrišča ob obstoječem asfaltiranem igrišči pri podružnični šoli Kapele za rekreacijo in medgeneracijsko druženje, srečanja, zaključke in športne aktivnosti. Sredstva so namenjena zemeljskim delom za ureditev 400m2 površin.

 

Zaporedna številka

9

Naziv projekta

Ureditev ekoloških otokov v Krajevni skupnosti Bizeljsko

Predlagatelj

Mateja Kmetič

Vrednost projekta

13.300,00 EUR

Krajevna skupnost

BIZELJSKO

Območje

4

Opis

Postavitev betonskih podestov, lesenih ograj in zasaditev trajnic na 11. ekoloških otokih na Bizeljskem.

 

Zaporedna številka

10

Naziv projekta

Razgledna ploščad na Svetem Vidu

Predlagatelj

Alojz Škrabl

Vrednost projekta

15.000,00 EUR

Krajevna skupnost

ČATEŽ OB SAVI

Območje

2

Opis

Postavitev razgledne ploščadi in foto točke ob cerkvi Svetega Vida za dodatno turistično doživetje. Ploščad bi bila opremljena z daljnogledom in panoramsko karto zemljepisnih zanimivosti, ki bi bile vidne iz ploščadi. Možna bi bila tudi »skywalk« izvedba s kombinacijo kaljenega stekla na tleh.

 

Zaporedna številka

11

Naziv projekta

Plavajoči poton povezan z brežino akumulacijskega jezera za SUP, KANU, KAJAK, SURF in KITE

Predlagatelj

Matjaž Černec s skupino

Vrednost projekta

11.000,00 EUR

Krajevna skupnost

BREŽICE

Območje

1

Opis

Postavitev plavajočega pontona na reki Savi, na akumulacijskem jezeru HE Brežice za varen dostop do vode in preprečevanje poškodb opreme in oseb. S tem bo zagotovljen varnejši dostop do vode vsem navdušencem nad različnimi vodnimi športi. Sredstva so namenjena za nabavo, prevoz in montažo pontona.

 

Zaporedna številka

12

Naziv projekta

Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi

Predlagatelj

Jaka Piltaver s skupino

Vrednost projekta

14.200,00 EUR

Krajevna skupnost

KRŠKA VAS

Območje

2

Opis

Preplastitev asfaltnega igrišča ŠD Krška vas, ki je hkrati osrednji  prostor vaškega športnega, kulturnega in družabnega dogajanja.

 

Zaporedna številka

13

Naziv projekta

Ureditev nasipa v Dobovi za rekreacijsko - turistične namene

Predlagatelj

Gregor Černoga s skupino

Vrednost projekta

15.000,00 EUR

Krajevna skupnost

DOBOVA

Območje

3

Opis

Ureditev nasipa kot dopolnitev turistične ponudbe obiskovalcem Term Paradiso in ostalim krajanom, sprehajalcem. Za ta namen projekt predvideva čiščenje nasipa, novo zatravitev, opremljanje s klopmi,  fitnes napravami in info tablami.

 

Zaporedna številka

14

Naziv projekta

Rehabilitacijski in rekreacijski studio

Predlagatelj

Miha Močnik

Vrednost projekta

14.920,00 EUR

Krajevna skupnost

PEČICE

Območje

4

Opis

Ureditev rehabilitacijskega in rekreacijskega prostora v 1. nadstropju obnovljenega Doma krajanov Pečice. Sredstva so namenjena ureditvi kopalnice, garderobe, postavitvi fitnes poda, nabavi kardio in fitnes naprav.

 

Zaporedna številka

15

Naziv projekta

Postavitev košev za smeti in pasje iztrebke ob LC 024691 Krška vas - Boršt, Račja vas - Župeča vas

Predlagatelj

Sergeja Bizjak s skupino

Vrednost projekta

5.570,00 EUR

Krajevna skupnost

CERKLJE OB KRKI

Območje

2

Opis

Postavitev petih košev za smeti, petih košev za pasje iztrebke z vrečkami in sedmih opozorilnih tabel ob lokalni cesti, ki jo dnevno uporabljajo motoristi, kolesarji, športniki in sprehajalci.

 

Zaporedna številka

16

Naziv projekta

Rekreativna tekaška steza

Predlagatelj

Jure Rovan s skupino

Vrednost projekta

14.568,00 EUR

Krajevna skupnost

BREŽICE

Območje

1

Opis

Ureditev rekreativne tekaške steze na zunaj strani ob ograji atletskega stadiona pri ETRŠ Brežice, ki bi bila namenjena rekreativnim tekačem kot so to naredili ob športnem parku v Kopru. Tako umeščena steza bi zagotavljala nemoten potek dela vadbenih skupin na stadionu, omogočala varen tek in zmanjšala možnost poškodb. Sredstva so namenjena izkopu, izvedbi tampona in nasutju z drevesnim lubjem.  

 

Zaporedna številka

17

Naziv projekta

Ureditev vaškega jedra ob KS

Predlagatelj

Suzana Vahtarič

Vrednost projekta

13.500,00 EUR

Krajevna skupnost

BIZELJSKO

Območje

4

Opis

Ureditev javne površine ob stavbi KS Bizeljsko za sprejem turističnih obiskovalcev in druženje domačinov. Sredstva so namenjena ureditvi potke, postavitvi kozolčka s streho, postavitvi pitnika, izdelavi in postavitvi klopi, panoja s turističnimi ponudniki na Bizeljskem, postavitvi otroških igral in zasaditvi trajnic, vinske trte in postavitvi košev okoli prostora.

 

Zaporedna številka

18

Naziv projekta

Artiška pot zdravja

Predlagatelj

Rok Deržanič s skupino

Vrednost projekta

14.900,00 EUR

Krajevna skupnost

ARTIČE

Območje

4

Opis

Artiška pot zdravja je projekt za krepitev ter ohranjanje zdravja v naravi. Vsebuje 4 gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Postaje povezuje sprehajalna pot v dolžini 1 km, ki se lahko uporablja za hojo, tek in nordijsko hojo. Enkrat mesečno bi organizirali vodene oglede s predstavitvijo pravilnega izvajanja vaj in blagodejno/ zdravilnimi učinki na zdravje v cseh starostnih obdobjih.

 

Zaporedna številka

19

Naziv projekta

Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece

Predlagatelj

Mira Starc s skupino

Vrednost projekta

3.000,00 EUR

Krajevna skupnost

PIŠECE

Območje

4

Opis

Vas Pišece ima lepo novoletno okrasitev. Rdeča nit te so drevesa. Ker je okrasitev postala tradicionalna, želijo vaščani čim več dotrajanih elementov zamenjati in dodati še nove. Sredstva so namenjena izdelavi svetlobnih elementov , nabavi led lučk, vgradnji vtičnic za zunanji priklop na drogovih za javno razsvetljavo.

 

Zaporedna številka

20

Naziv projekta

Ureditev športno - učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi.

Predlagatelj

Andrej Pungerčar s skupino

Vrednost projekta

13.800,00 EUR

Krajevna skupnost

CERKLJE OB KRKI

Območje

2

Opis

Krajani Župeče vasi z okolico želijo, v soglasju z OŠ Cerklje ob kri urediti prostor ob Krki za športno rekreativne dejavnosti in ga hkrati opremiti za izvajanje učnih aktivnosti v okolju Krke. V ta namen želijo postaviti otroška igrala, klopi in mize z nadstrešnico, koše za odpadke, urediti travnato igrišče in plavajoči privez za čolne.

 

Zaporedna številka

21

Naziv projekta

Otroško igrišče na Obrežju

Predlagatelj

Sonja Povh s skupino

Vrednost projekta

15.000,00 EUR

Krajevna skupnost

JESENICE NA DOLENJSKEM

Območje

2

Opis

Pridobitev projektne dokumentacije za postavitev otroškega igrišča na Obrežju z igrali in varnostno ograjo na obstoječem travnatem terenu, ki trenutno v naravi deluje kot park.

 

Zaporedna številka

22

Naziv projekta

Medgeneracijski park Sela

Predlagatelj

Zdenka Petelinc s skupino

Vrednost projekta

14.500,00 EUR

Krajevna skupnost

DOBOVA

Območje

3

Opis

Postavitev otroških igral in fitnes naprav za otroke in odrasle na lokaciji pri gasilskem domu v Selah pri Dobovi. Sredstva so namenjena nakupu zemljišča, projektni dokumentaciji, pripravi podlage, postavitvi zaščitne ograje, postavitvi otroških igral, fitnes naprav, parkovnih klopi in info table.

 

Zaporedna številka

23

Naziv projekta

Studenca na Borštu

Predlagatelj

Silvester Lopatič

Vrednost projekta

14.950,00 EUR

Krajevna skupnost

CERKLJE OB KRKI

Območje

2

Opis

Ureditev brežine z opornim zidom ob cesti na spodnjem delu vasi Boršt in zajetja iz studenca, izvedba vzporedne paralelne potke in postavitev varnostne ograje.

 

Zaporedna številka

24

Naziv projekta

Ureditev skupne javne površine v vasi Črešnjice - prenova in izgradnja otroškega igrišča ter prostora za aktivno druženje mladih

Predlagatelj

Matej Kovač s skupino

Vrednost projekta

11.000,00 EUR

Krajevna skupnost

CERKLJE OB KRKI

Območje

2

Opis

Dobava in montaža zunanjih otroških igral za najmlajše, izgradnja košarkarskega igrišča, nakup ter postavitev košarkarskega koša na vaškem igrišču sredi vasi Črešnjice.

 

Zaporedna številka

25

Naziv projekta

Ureditev igrišča za vaščane

Predlagatelj

Marko Bizjan

Vrednost projekta

6.000,00 EUR

Krajevna skupnost

PIŠECE

Območje

4

Opis

Izvesti nujna vzdrževalna dela na vaškem travnatem igrišču v Pišecah (nakup vrtnega traktorja za košnjo trave s košem, nakup klopi, zamenjava zaščitnih mrež za gole, peskanje igrišča, zatravitev).

 

Zaporedna številka

27

Naziv projekta

Igrišče Trobentice - prostor za otroke in mladino, ki spodbujajo njihovo varno in kvalitetno življenje prostega časa v družbi sovrstnikov, ob športu in gibanju na prostem

Predlagatelj

Bojana Zevnik s skupino

Vrednost projekta

14.980,00 EUR

Krajevna skupnost

BREŽICE

Območje

1

Opis

Odkup dela tovarniškega zemljišča Tovarne pohištva Brežice in ureditev odbojkarskega igrišča in igrišče za najmlajše (nakup in postavitev igral za otroke , parkovne infrastrukture, tabel, zasaditev dreves, ureditev zelenice).

 

Zaporedna številka

28

Naziv projekta

Nadstrešek in prostor za obračališče šolskega minibusa

Predlagatelj

Boris Gramc s skupino

Vrednost projekta

8.000,00 EUR

Krajevna skupnost

MRZLAVA VAS

Območje

2

Opis

Otrokom vasi Čedem zagotoviti varnost z izvedbo nadstreška in s tem povezano urediti prostor za obračanje šolskega minibusa v vasi Čedem.

 

Zaporedna številka

29

Naziv projekta

Mini fitnes Park Cerklje ob Krki -zunanji vadbeni prostor z napravami za zunanji fitnes v naravi

Predlagatelj

Anton Horžen

Vrednost projekta

13.800,00 EUR

Krajevna skupnost

CERKLJE OB KRKI

Območje

2

Opis

Z druženjem in rekreacijo izboljšati kakovost življenja mladih, starejših, invalidov in občanov, željnih telesne aktivnosti na zunanjih površinah. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo, potrebna gradbena dela, nakup  šestih naprav za raztezanje, moč in aerobno vadbo.

 

Zaporedna številka

30

Naziv projekta

Vadbeni park in družabna točka v Globokem

Predlagatelj

Bojan Hotko s skupino

Vrednost projekta

14.700,00 EUR

Krajevna skupnost

GLOBOKO

Območje

3

Opis

Univerzalni obstoječi zabojnik ob odbojkarskem igrišču v Globokem  dograditi z nadstreškom in v sklopu le tega postaviti zaščitne talne podloge, kombinirane vadbene naprave ter mize in klopi za druženje.

 

Zaporedna številka

31

Naziv projekta

Pasji park - fitnes

Predlagatelj

Marko Stojanović s skupino

Vrednost projekta

10.000,00 EUR

Krajevna skupnost

BREŽICE

Območje

1

Opis

Vzpostavitev ograjenega pasjega parka za izobraževalno-rekreativne aktivnosti lastnikov in psov z ustreznimi igrali/ fitnes napravami za vodene vadbe ali proste aktivnosti s psom ter pripadajočo urbano opremo. Predvidena lokacija na površini v lasti Občine na območju mesta.

 

Zaporedna številka

32

Naziv projekta

Ureditev vaškega jedra Jesenice

Predlagatelj

Slavko Bizjak s skupino

Vrednost projekta

14.500,00 EUR

Krajevna skupnost

JESENICE NA DOLENJSKEM

Območje

2

Opis

Ureditev vaškega središča Jesenice s sanacijo obstoječega prostora, z zasaditvijo in ureditvijo dodatne površine.  Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del, zasaditve in hortikulturne ureditve, nabavo in postavitev urbane opreme (koši, klopi).

 

Zaporedna številka

33

Naziv projekta

Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah

Predlagatelj

Damjana Arh s skupino

Vrednost projekta

11.000,00 EUR

Krajevna skupnost

KRIŽE

Območje

4

Opis

Projekt vključuje nabavo in postavitev otroških igral, malih golov ter naprav za ulično vadbo (Street Workout) za odrasle in ureditev ustrezne podlage, poleg tega pa tudi nabavo košev za smeti, klopi, projektorja in zvočnikov za letni kino oziroma razne predstavitve za krajane vseh generacij.