Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.10.2019 / Razpisi

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Deli na FBNatisni

Občina Brežice razpisuje oddajo v najem okvirno 3 neprofitnih najemnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala postopoma glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj ter morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju občine v času veljavnosti prednostne liste.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo skupaj s prilogami na posebnem obrazcu, ki je na voljo od 21. 10. 2019 do vključno 14. 11. 2019 v sprejemni pisarni (pisarna št. 1), ki se nahaja v pritličju Občine Brežice v Brežicah na naslovu Cesta prvih borcev 18, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13.30. Obrazec vloge je na voljo tudi v elektronski obliki (glej spodaj).

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 21. 10. 2019 do vključno 14. 11. 2019 s priporočeno pošiljko na naslov:

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM – NE ODPIRAJ«

ali jo oddajo osebno v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe in sicer vsak uradni dan 8.00 do 15.00 ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13.30, v zaprti kuverti prav tako z zgoraj navedenim pripisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Marina Urek
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila
soba št.: 20, telefon: 07 62-05-564 ali e-mail:

 

Besedilo razpisa

Obrazec "Vloga"