Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.12.2019 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2020

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2020 Okvirna vrednost razpisa za leto 2020 je 12.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00083 - Programi za mlade. Rok za prijavo je: 31. 1. 2020.

  1. Avtonomija mladih: doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika.
  1. Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije
  1. Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja;
  1. Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem;
  1. Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot;
  1. Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur;
  1. Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;
  1. Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija: RAZPISNA DOKUMENTACIJA - mladina 2020.doc

2. Prijavni obrazci: prijavni obrazci.doc

3. Vzorec kuverte: vzorec kuverte.doc

 

REZULTATI: mladina.xlsx

 

OBRAZCI ZA POROČILO:

poročilo JR mladina.docx