Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.12.2019 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2020

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2020. Okvirna vrednost razpisa za leto 2020: Sredstva v višini 216.052,33 EUR, namenjena za izvedbo programov športa prijaviteljev, ki izvajajo svojo vadbo v prostorih s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunskih postavkah 00548 – Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa – Zavod za šport Brežice in 00549 – Materialni stroški program športa – Zavod za šport Brežice), dodeljena v številu ur za izvedbo odobrenega programa, glede na predvideno realizacijo in na podlagi sprejetega cenika prostorov; Sredstva v višini 220.000,00 EUR, namenjena za izvedbo programov športa ter pokrivanje stroškov uporabe objektov prijaviteljev, ki izvajajo vadbo izven prostorov s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00075 – Program športa-dejavnost izvajalcev športa). Rok za prijavo je: 31. 1. 2020.

Predmet javnega razpisa so naslednji športni programi:

 1. Športna vzgoja otrok in mladine

 2. Programi kakovostnega športa

 3. Programi vrhunskega športa

 4. Šport invalidov

 5. Športna rekreacija

 6. Šport starejših

 7. Razvojne dejavnosti v športu

 8. Športne prireditve

  Namen javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Brežice na področju športa.

  Cilj javnega razpisa je zagotavljanje delovanje civilne/društvene sfere na področju športa v Občini Brežice.

   

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Damjan Žerjav, svetovalec s področja dela oddelka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, soba 35)

T: 07 620 55 34

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija 2020.pdf

2. Prijavni obrazci:

 2020 Obrazec 1 - Splošni podatki in izjave JR.doc

2020 OBRAZEC 2.docx

2020 OBRAZEC 3a.docx

2020 OBRAZEC 3b.docx

2020 OBRAZEC 3c.docx

2020 OBRAZEC 4.docx

2020 Priloga 1 - možnosti prijav.xlsx

2020 vzorec kuverte.docx

Letni program športa 2020.pdf

 

REZULTATI:

Rezultati JR Šport 2020.pdf

 

OBRAZCI ZA  POROČILA:

1. 2020 Poročilo o izvedbi športne prireditve.docx

2. 2020 Poročilo o porabi sredstev za pokrivanje tekmovalnih stroškov.docx

3. 2020 Poročilo o udeležbi na izobraževanju.docx

4. 2020 Poročilo uporabi športnega objekta.docx