Gumb išči|

Zapri iskalnik

26.03.2020 / Javna naročila

Infrastrukturna ureditev pokopališča Brežice - del

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na nadlajevanju infrastrukturnega urejanja brežiškega pokopališča

Predmet javnega naročila je obnova obstoječega vozišča (cca 210m) z izgradnjo vzdolžnih parkirišč (15 PM), kanalizacije in javne razsvetljave na obstoječem vzhodnem delu pokopališča Brežice, kar predstavlja 3. etapo I. faze infrastrukturne ureditve pokopališča.
Sklop 2: Razsvetljava igrišča (faza II)   

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00264 – Razširitev pokopališča Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 16. april 2020 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 16. april 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Projektana dokumentacija

Obrazci

Vzorec pogodbe

Vzorci garancij