Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.09.2020 / Javna naročila

Dobava goriva za ogrevanje v obdobju 2021-2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor dobaviteljev dobave energentov za ogrevanje v odbobju 2021-2024

Predmet javnega naročila je izbor dobaviteljev energentov za ogrevanje za potrebe Občine Brežice ter posameznih javnih zavodov in krajevnih skupnosti, katerh ustanoviteljica je Občina Brežice. Okvirni sporazum bo sklenjen z več dobavitelji za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024. Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope:

SKLOP 1:      Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)
SKLOP 2:      Utekočinjen naftni plin (UNP)
SKLOP 3:    Zemeljski plin (ZP)

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00127 – Materialni stroški-poslovni prostori" ter sredstev posameznih javnih zavodov in krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 26. oktober 2020 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 26. oktober 2020 ob 11.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

POPRAVEK

Obrazci - korekcija pooblastil FO in PO - 16. 10. 2020

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Spremembe in dopolnitve navodil

Vzorec okvirnega sporazuma A

Obrazci - sprememba obrazca "Ponudba"

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Pooblastilo za pridobitev podatkov