Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.12.2020 / Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2021

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja povabilo za izbor izvajalcev za Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2021. Rok za prijavo: 01. 02. 2021.

Višina razpoložljivih sredstev:

  • Sredstva v višini 216.052,33 EUR, namenjena za izvedbo programov športa prijaviteljev, ki izvajajo svojo vadbo v prostorih s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 00548 – Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa – Zavod za šport Brežice in 00549 – Materialni stroški program športa – Zavod za šport Brežice), dodeljena v številu ur za izvedbo odobrenega programa, glede na predvideno realizacijo in na podlagi sprejetega cenika prostorov;

  • Sredstva v višini 220.000,00 EUR, namenjena za izvedbo programov športa ter pokrivanje stroškov uporabe objektov prijaviteljev, ki izvajajo vadbo izven prostorov s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00075 – Program športa-dejavnost izvajalcev športa).

 

Predmet javnega razpisa so naslednji športni programi:

  1. Športna vzgoja otrok in mladine

  2. Programi kakovostnega športa

  3. Programi vrhunskega športa

  4. Šport invalidov

  5. Športna rekreacija

  6. Šport starejših

  7. Razvojne dejavnosti v športu

  8. Športne prireditve

Namen javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Brežice na področju športa.

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje delovanje civilne/društvene sfere na področju športa v Občini Brežice.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Damjan Žerjav, svetovalec s področja dela oddelka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, soba 35)

T: 07 620 55 34, M: 051 675 408

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija SPORT 2021.pdf

2. Obrazec 1: 2021 Obrazec 1 - Splošni podatki in izjave JR.doc

3. Obrazec 2: 2021 OBRAZEC 2.docx

4. Obrazec 3a: 2021 OBRAZEC 3a.docx

5. Obrazec 3b: 2021 OBRAZEC 3b.docx

6. Obrazec 3c: 2021 OBRAZEC 3c.docx

7. Obrazec 4: 2021 OBRAZEC 4.docx

8. Vzorec kuverte: 2021 vzorec kuverte.docx

9. Letni program športa 2021: Letni program sporta 2021.pdf

 

REZULTATI RAZPISA 2021:

Rezultati JR šport 2021.xlsx