Gumb išči|

Zapri iskalnik

11.03.2021 / Sporočila za javnost

Občina Brežice povišala sredstva za sofinanciranje investicij na področju kmetijstva

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2021. Občina je povišala sredstva za namen spodbud kmetijstvu v višini cca 20 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. 143.000 evrov proračunskih sredstev bo občina namenila za sofinanciranje naslednjih ukrepov: posodabljanje kmetijskih gospodarstev-naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo (120.000 evrov), pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu za delovanje društev-tehnična podpora (20.000 evrov) in za ekološko kmetijstvo (3.000 evrov). Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 9. 4. 2021.

Javni razpis je bil 5. 3. 2021 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) v rubriki Razpisi. Razpisna dokumentacija in razpisni pogoji so od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljivi na spletni strani občine.

Kmetijstvo predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog tako v občini in Sloveniji kot v svetu, saj vsa živilsko-predelovalna industrija sloni ravno na kmetijstvu. V občini Brežice se zavedamo pomembnosti kmetijstva in podeželja tako iz vidika pridelovanja hrane kot iz vidika ohranjanja urejene krajine. Zato Občina Brežice vsako leto namenja del proračunskih sredstev za razvoj in pospeševanje kmetijstva ter delovanje društev s tega področja.

V letu 2021 uvaja Občina Brežice nekatere novosti. Kot je dejal namestnik vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič, občina nadaljuje trend ekološkega osveščanja kmetovalcev, zato bo s sofinanciranjem spodbujala nakup avtomatskih meteoroloških postaj za vinogradniška in sadjarska društva. Avtomatske meteorološke postaje pridobivajo podatke, ki so osnova za izračun verjetnosti pojava določenih bolezni rastlin. S tem pa omogočajo bolj natančno določeno nanašanje zaščitnih sredstev za zatiranje bolezni v vinogradih in sadovnjakih in s tem pomembno prispevajo k zmanjšanju števila škropljenj oz. k zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Občina Brežice je podprla tudi pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ki se ji pridružuje tudi občinska čebelarska zveza. Na javni razpis za namen tehnične podpore se lahko prijavijo čebelarska društva z vlogo za sofinanciranje nakupa avtomatskih čebelarskih tehtnic oz. merilne postaje za nadzor medenja z avtomatsko vremensko postajo.