Gumb išči|

Zapri iskalnik

02.03.2021 / Razpisi

Javni razpis za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021

Deli na FBNatisni

Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Okvirna sredstva v skupni  višini 143.000,00 EUR bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2021, na naslednjih proračunskih postavkah:

A) 00148 Razvojni programi kmetij v višini 120.000 EUR,

B) 00146 Delovanje društev (tehnična podpora) v višini 20.000 EUR,

C) 00145 Ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno petka 9. 4. 2021 na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom na dan 9. 4. 2021. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – Naložbe-primarna kmetijska proizvodnja

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – Tehnična podpora«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – Tehnična podpora-ekološko kmetijstvo«

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, višji svetovalec I za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpis kmetijstvo 2021.pdf

2. Razpisna dokumentacija kmetijstvo 2021:  Razpis kmetijstvo 2021.docx

3. OBRAZEC 1- Primarna kmetijska proizvodnja:OBRAZEC 1-Primarna kmetijska proizvodnja.docx

4. Vzorec pogodbe - primarna kmetijska proizvodnja: Vzorec pogodbe-primarna kmetijska proizvodnja.docx

5. OBRAZEC 2-Tehnična pomoč-delovanje društev: OBRAZEC 2-Tehnična pomoč-delovanje društev.docx

6. Vzorec pogodbe tehnična pomoč-delovanje društev: Vzorec pogodbe-Tehnična pomoč-delovanje društev.docx