Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.03.2021 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev SD OPPN za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (SD OPPN1)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (SD OPPN1), ki bo potekala od 19.3.2021 do vključno 19.4.2021.

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta  SD OPPN1 se izdelujejo na pobudo investitorja gradnje na zemljiščih na območju SD OPPN 1, in sicer na območju gradbenih parcel GP15-GP19 za potrebe gradnje nastanitvenih (apartmajskih) stavb ob upoštevanju vseh drugih meril in pogojev tega odloka. Predmet so tudi manjše spremembe in dopolnitve splošnih prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na celotno območje OPPN. Grafični del prostorskega akta se ne spreminja.

Javna razgrnitev bo potekala od 19.3.2021 do vključno 19.4.2021. Gradivo je objavljeno na spletni strani občine www.brezice.si pod rubriko Sporočila za javnost ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 7.4.2021 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa Občina Brežice sledi izvajanju preventivnih ukrepov pristojnih državnih institucij, katerim se prilagodi način izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave tega akta. V času javne razgrnitve sta osebni vpogled prostorskega akta ter udeležitev na javni obravnavi mogoča po predhodni najavi in potrditvi termina, ki ga najkasneje en dan prej dogovorite s pristojno osebo občine Tanjo Rus (tel. št. 07/620 55 73, e-pošta: tanja.rus@brezice.si).

Pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podate pisno po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov tanja.rus@brezice.si. Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedenih spletnih straneh.