Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.06.2021 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN za enostanovanjsko gradnjo na Jesenicah na Dolenjskem

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01.

Predmet prostorskega akta se nanaša na gradnjo enostanovanjskega objekta s spremljajočimi ureditvami in infrastrukturo na zahodnem delu naselja Jesenice na Dolenjskem.

Javna razgrnitev bo potekala od 24.6.2021 do vključno 26.7.2021 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo, 14.7.2021 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice. V kolikor bi prišlo do sprememb zaradi ukrepov pristojnih inštitucije za zajezitev koronavirusa, boste o le-teh seznanjeni preko spletne strani občine www.brezice.si pod rubriko Sporočila za javnost.

Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor.