Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.07.2021 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Cerklje ob Krki

Deli na FBNatisni
Galerija

Občina Brežice je prejela pobudo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enostanovanjsko Cerklje ob Krki, EUP CEK-11 (zahod) (v nadaljevanju OPPN). V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do vključno 11.8.2021 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

Občina Brežice je prejela pobudo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki, EUP CEK-11 (zahod) (v nadaljevanju OPPN). Območje pobude se nahaja v naselju Cerklje ob Krki, vzhodno od vrtca in območja športnih površin OŠ Cerklje ob Krki ter obsega zemljišča zasebnega lastnika. Predmet OPPN je umestitev petih enostanovanjskih stavb z dostopno cesto in potrebno infrastrukturo.

V skladu z veljavno zakonodajo občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN najprej pripravi izhodišča za pripravo prostorskih aktov, v katerih opredeli in utemelji zlasti namen in potrebo po pripravi prostorskega akta, ključne vsebinske predloge, nameravane rešitve prostorskega razvoja, ipd.

Pri oblikovanju izhodišč občina zagotovi tudi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas s tem namenom vabimo, da si v času od 27.7.2021 do vključno 11.8.2021 gradivo pobude ogledate na spletni strani Občine Brežice na povezavi:  https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom "OPPN enostanovanjska gradnja Cerkje ob Krki, EUP CEK-11 (zahod)".

Vaše pripombe in predloge na izhodišča za izdelavo OPPN Cerklje ob Krki nam do vključno 11.8.2021 posredujte na:

  • poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali

  • elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si,

    pri čemer navedite: »Izhodišča za pripravo OPPN Cerklje ob Krki«.

Občina je že zavzela stališča do izhodišč za pripravo predmetnega akta, ki jih bo smiselno dopolnila po proučitvi vaših podanih pripomb in predlogov ter v njihovem okviru nadaljevala pripravo predmetnega OPPN.