Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prostor

POSTOPKI PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

_______________________________________________________________________________

1. OPPN STANOVANJSKA GRADNJA SELA - DEL EUP SEL-02«

1. IZHODIŠČA

OPPN SEL-02 - gradivo

_______________________________________________________________________________

2. PREVERITEV USTREZNOSTI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE LP_BR_001_2020

Preveritev ustreznosti

Elaborat lokacijske preveritve

 

_______________________________________________________________________________

 

3. OPPN ZA ENOSTANOVANJSKO GRADNJO NA JESENICAH NA DOLENJSKEM - DEL EUP JES-01

 1. POBUDA IN IZHODIŠČA

Pobuda z izhodišči

Sklep o pripravi OPPN

Dodelitev ID št. v zbirki PA

2. Odločitev o  potrebi izvedbe CPVO

Vloga - pridobitev odločbe CPVO

Mnenja o verjetnosti vplivov na okolje

Pooblastilo za pridobivanje mnenj, CPVO

3. OSNUTEK

Gradivo za pridobivanje mnenj

4. DOPOLNJEN OSNUTEK - JAVNA RAZGRNITEV

Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave

Gradivo za javno razgrnitev

5. PREDLOG

Vloga NUP za pridobivanje mnenj

Gradivo za pridobivanje mnenj

 

_______________________________________________________________________________

4. OPPN ZA NOVO NAVEZOVALNO CESTO ŠENTLENART

1. IZHODIŠČA

 Izhodišča za pripravo OPPN

Sklep o pripravi  OPPN

Dodelitev ID številke v zbirki PA

Pooblastilo za pridobivanje mnenj, CPVO

2. ODLOČITEV CPVO

Odločba CPVO

3. OSNUTEK

Gradivo za pridobivanje mnenj

4. DOPOLNJEN OSNUTEK - JAVNA RAZGRNITEV

Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave

GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV

 

_______________________________________________________________________________

5. SD OPPN 1 ZA OBMOČJE "B4-21C2/1/423_CU- OB CESTI SVOBODE"

1. POBUDA IN IZHODIŠČA

Izhodišča za pripravo SD OPPN1 - gradivo

Sklep o pripravi SD OPPN 1

Dodelitev ID številke v zbirki PA

Pooblastilo za pridobivanje mnenj

2. OSNUTEK

gradivo za pridobivanje mnenj

 

_______________________________________________________________________________

6. OPPN ZA ENOSTANOVANJSKO GRADNJO CERKLJE OB KRKI, EUP CEK-11 (ZAHOD)

1. POBUDA - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč

Gradivo - pobuda

Območje OPPN - grafični prikaz

Investicijska namera - grafični prikaz

 

_______________________________________________________________________________

7. SD OPPN 2 ZA STANOVANJSKO OBMOČJE "B4-21C2/1/423_CU- OB CESTI SVOBODE"

1. IZHODIŠČA

Izhodišča za pripravo SD OPPN 2 - gradivo

Sklep o pripravi SD OPPN 2

Območje SD OPPN 2 - grafični prikaz

Izsek iz ureditvene situacije OPPN - grafični prikaz

Pooblastilo izdelovalcu prostorskega akta