Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prostor

POSTOPKI PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

_______________________________________________________________________________

1. OPPN STANOVANJSKA GRADNJA SELA - DEL EUP SEL-02«

1. IZHODIŠČA

OPPN SEL-02 - gradivo

 

_______________________________________________________________________________

2. DRUGE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN  ZA STANOVANJSKO OBMOČJE "B4-21C2/1/423_CU- OB CESTI SVOBODE" (SD OPPN 2)

1. DOPOLNJEN OSNUTEK SD OPPN 2 - JAVNA RAZGRNITEV

Tekstualni del

Grafični del

Spremljajoče gradivo

 

_______________________________________________________________________________

3. OPPN ZA ENOSTANOVANJSKO GRADNJO CERKLJE OB KRKI, EUP CEK-11 (ZAHOD)

1. POBUDA - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč

Pobuda z izhodišči

Sklep o pripravi OPPN

2. OSNUTEK OPPN

Gradivo za pridobivanje mnenj

Pooblastilo za pridobivanje mnenj

 

_______________________________________________________________________________

4. OPPN  ZA ŠIRITEV OBRTNE CONE DOBOVA

1. Priprava izhodišč za OPPN

OPPN ZA ŠIRITEV OBRTNE CONA DOBOVA.zipGradivo

 

_______________________________________________________________________________

5. OPPN TERME ČATEŽ - ŠIRITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI Z NASTANITVENIMI IN REKREATIVNIMI POVRŠINAMI

1. DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN - JAVNA RAZGRNITEV

OPPN - gradivo

Okoljsko poročilo - gradivo

Povzetek za javnost

2. PREDLOG OPPN

Gradivo za pridobivanje mnenj

 

______________________________________________________________________________

6. OPPN TOP SOSESKA

1. POBUDA 

Pobuda z izhodišči

Idejni osnutek OPPN

Sklep o pripravi OPPN

 

______________________________________________________________________________

7. OPPN LIDL BREŽICE

1. Priprava izhodišč za OPPN

Izhodišča za pripravo OPPN - gradivo

Grafični prikaz

 

______________________________________________________________________________

8. OPPN ZA UMESTITEV SONČNE ELEKTRARNE  NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA ZA SEDIMENTE D2

1. Priprava izhodišč za OPPN

Pobuda z izhodišči - gradivo

Grafični prikaz