Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.08.2021 / Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2021

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za pospeševanja razvoja podjetništva za leto 2021. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 120.000,00 EUR (proračunska postavka 00217 - sredstva za vzpodbujanje podjetništva). Rok za oddajo prijav: 15.09.2021.

Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:
- s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
- ki imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v občini Brežice in investirajo na območju občine Brežice.

Predmet oz. namen javnega razpisa je:

A/ Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A.),

    razpoložljivih 110.000,00 EUR.

B/ Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in        storitev (v nadaljevanju namen B:),

    razpoložljivih 5.000,00 EUR.

C/ Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (v nadaljevanju namen C.),

     razpoložljivih 5.000,00 EUR. 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodejnju oddelka

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si 

Telefon: 07/620-55-532.

Prijavni obrazci:

1. Razpisna dokumentacjia: RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2021.pdf

2. Seznam obrazcev 1-9: OBRAZCI NAVODILA 1-9.docx

                                        SEZNAM OBRAZCEV word.docx

3. Vzorec pogodbe - namen A:  VZOREC POGODBE-NAMEN A.docx

4. Vzorec pogodbe - namen B:  VZOREV POGODBE -NAMEN B.docx

5. Vzorec pogodbe - namen C: VZOREC POGODBE-NAMEN C.docx

6. Vzorec kuverte: VZOREC KUVERTE.docx

 

REZULTATI RAZPISA 2021 Rezultati razpisa-podjetništvo 2021.xlsx