Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.08.2021 / Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije etape obvoznice Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izdelovalca projektne dokumentacije dela obvoznice Brežice

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI novogradnje dela vzhodne obvoznice Brežice, od krožišča na R1-220/1334 v km 11.070 do križišča K1a, v skupni dolžini cca 1.550 metrov, odsek pri Intermarketu.

Podrobneje je vsebina opredeljena v Projektni nalogi za izdelavo projektne dokumentacije etape vzhodne obvoznice Brežice, od krožišča na R1-220/1334 v km 11.070 do križišča K1a, v skupni dolžini cca 1.550 metrov, odsek pri Intermarketu, št. 37165-100/2009 z dne 30. 4. 2021 in Zapisniku Komisije za nivojske prehode št. 379/1-2021 ZP 43 11003 z dne 20. 7. 2021, ki sta sestavna dela razpisne dokumentacije.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz proračunske postavke »00610 – Izvennivojsko križanje Brezina (Intermarket) projekt. dokumentacija«.

Rok za oddajo ponudb: 21. september 2021 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 21. september 2021 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Projektna naloga

Vzorec pogodbe

Obrazci